Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilimin doğası hakkındaki görüşlerin değerlendirilmesinde alternatif bir yöntem: kısa hikâyeler yöntemi

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerini değerlendirmek için kısa hikâye yönteminin etkililiğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kullanılan kısa hikâyelerin ve onları puanlamak için kullanılan rubriklerin geçerlik, güvenirlik çalışmalarına yer verilmiştir. Çalışma, toplamda 169 öğretmen adayının katılımıyla pilot ve asıl uygulama olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama 2009 yılında doksan öğretmen adayıyla; asıl uygulama ise 2010 yılının bahar döneminde yetmiş dokuz öğretmen adayıyla Bilimin Doğası ve Tarihi dersinde yapılmıştır. Bilimin gelişimsellik, test edilebilirlik ve yaratıcılık boyutlarına ilişkin verileri kapsayan bu çalışmada; yapılan analizlerle kısa hikâyelerin (KH) geçerlik ve güvenirliğine ilişkin olumlu sonuçlar elde edilmiştir. KH’lerin bilimin doğası hakkındaki görüşleri saptamada bir yöntem olarak kullanılabileceği yapılan analizlerle ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

An Alternative Method For Assessing Views About The Nature of Science: Vignettes The aim of this study is to determine the effectiveness of the short stories (vignette) for assessing the pre service science teachers' views about the nature of science. For this purpose, the validity and reliability studies of vignettes and rubrics used in the research are given. The research comprised two stages: the pilot and the authentic application. The piloting was carried out in 2009 spring term with the participation of 90 pre service science teachers who had taken History and Nature of Science course while the main study included 79 pre service teachers in 2010 spring term. At the end of the analyses positive results were obtained as to the validity and reliability of vignettes. It was understood that vignettes can be used as a method of determining opinions on the nature of science.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :