Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilim ve sanat merkezi müdürlerinin öğretimsel lider olarak öğretimsel uygulamalar hakkındaki görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretimsel liderlik, öğretimsel faaliyetlerin tümünü kapsayan ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde öğretmenleri de yanına alarak, kurumu başarıya götüren bir liderliktir. Bu çalışmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerindeki öğretimsel faaliyetlerin, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin öğrenme stratejileri ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin profesyonel olarak gelişimleri gibi konular hakkında merkez müdürlerinin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya, 7 Bilim ve Sanat Merkezi müdürü katılmıştır. Hazırlanan açık uçlu soru görüşme formunda yer alan sorulara verilen cevaplar içerik analizi tekniği ile çözümlenmiş, temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Oluşturulan bu temalar, başka bir akademisyenin oluşturduğu temalarla karşılaştırılmıştır. Merkez müdürleri, merkez amaçlarını belirlerken, okul gelişim ve yönetim ekipleri, idareciler, öğretmen görüşleri sonucunda toplantılar yapılarak ve yönergede belirtilen amaçlara uygun olarak belirlendiği görüşünde olduklarını belirtmişlerdir. Merkez müdürleri, eğitim programlarının üstünlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanması, öğrenme hızına göre esnekleştirilmesi ve öğretimsel hedeflerin kurumlara göre belirlenmesi ve Bilim ve Sanat Merkezlerindeki tüm programları tamamlayan öğrencilerin bazı önemli kazanımlara sahip olması gerektiğini düşünmektedirler.

Özet İngilizce :

Instructional leadership is a leadership which involves all educational activities and leads the institution to success in carrying out these activities by including the teachers as well. The aim of this study is to find out the views of Science and Arts Centers principals about such issues as instructional activities, improvement of learning environments, learning styles of the gifted and talented, and professional development of the teachers. The study was carried out with seven Science and Arts Center principals. The data obtained from open ended question form were analyzed using content analysis technique by identifying themes and sub themes. Findings are compared to another academic’s analysis. Findings show that Science and Arts Center principals constitute organizational aims together with school development and management teams and teachers through meetings in accordance with the aims of Science and Arts Center directive. The principals think that the educational programs at Science and Arts Centers should be adapted to needs of the gifted, be flexible according to their learning pace, and instructional objectives of each center should be identified separately and that students who graduate from these centers should have gained some important attainments.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :