Okun Yasasının Farklı Gelişme Düzeyindeki Ülkelere İlişkin Ekonometrik Analizi

Öz Bu çalışmanın amacı Okun Yasası’nın farklı gelişme düzeyindeki ülkeler için geçerli olup olmadığınınbelirlenmesidir. Bu bağlamda, ekonomik büyüme oranı en yüksek olan 10 gelişmiş ve 10 gelişmekteolan ülke olmak üzere toplamda 20 farklı ülke inceleme kapsamına alınmıştır. Ayrıca, belirtilen amacaulaşabilmek için 1993-2015 dönem aralığındaki yıllık veriler Dumitrescu Hurlin panel nedensellik analiziile test edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, gecikme değerinin 1’e eşit olduğu durumda hemgelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için Okun Yasası’nın geçerli olduğu belirlenmiştir. Belirtilenhususlar dikkate alındığında, söz konusu ülkelerin ekonomik büyümelerini arttırak işsizliği azaltmayaçalışmaları yerinde bir politika olacaktır.

Kaynakça

AKRAM, Misbah, Hussain, Shahzad, Raza, Shed, Masood, Saqib, An Empirical Estimation of Okun’s Law in Context of Pakistan, Journal of Finance and Economics, 2014, 2(5), s.173-177.

ANTELO, Manel, Magdalena, Pilar, Reboredo, Juan, Economic crisis and the unemployment effect on household food expenditure: The case of Spain, Food Policy, 2017, Sayı:69, s.11-24.

ATAMAN, Berrin, Türkiye’de 2000-2005 Dönemi İşsizlik Üzerine Tartışmalar, İktisat Isletme ve Finans, 2006, 21(239), s.93-107.

CEYLAN, Servet, Yılmaz Şahin, Burcu, İşsizlik ve ekonomik büyüme ilişkisinde asimetri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2010, 11(2), s.157-165.

CHRISTOPOULOS, Dimitris, The relationship between output and unemployment: Evidence from Greek regions, Papers in Regional Science, 2004, 83(3), s.611-620.

DEMİRGİL, Hakan, Okun Yasası’nın Türkiye İçin Geçerliliğine Dair Ampirik Bir Çalışma, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2010, 2(2), s.139-151.

DUMITRESCU, Elena-Ivona, Hurlin, Christophe, Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels, Economic Modelling, 2012, 29(4), s.1450-1460.

HARRIS, Richard, Silverstone, Brian, Testing for asymmetry in Okun’s law: A cross-country comparison, Economics Bulletin, 2001, 5(2), s.13.

KHEMRAJ, Tarron, Madrick, Jeff, Semmler, Willi, Okun’s law and jobless growth, No. 54881, University Library of Munich, Germany, 2006.

LEE, Jim, The robustness of Okun’s law: Evidence from OECD countries, Journal of macroeconomics, 2000, 22(2), s.331-356.

LIN, Scu-Chin, Smooth-time-varying Okun’s coefficients, Economic Modelling, 2008, 25(2), s.363-375.

MOOSA, Imad, A cross-country comparison of Okun’s coefficient, Journal of comparative economics, 1997, 24(3), s.335-356.

NAGELHOUT, Gera vd., How economic recessions and unemployment affect illegal drug use: A systematic realist literature review, International Journal of Drug Policy, 2017, Sayı:44, s.69-83.

OKUN, Arthur, Potential GNP: Its Measurement and Significance, Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association, 7(1), 1962, s. 89-104.

SEYFRIED, William, Examining the relationship between employment and economic growth in the ten largest states, Southwestern Economic Review, 2005, 32(1), s.13-24.

SÖGNER, Leopold, Okun’s Law Does the Austrian unemployment–GDP relationship exhibit structural breaks?, Empirical Economics, 2001, 26(3), s.553-564.

VILLAVERDE, Jose, Maza, Adolfo, The robustness of Okun’s law in Spain, 1980–2004: Regional evidence, Journal of Policy Modeling, 2009, 31(2), s.289-297.

WATSON, Philip, Deller, Steven, Economic diversity, unemployment and the Great Recession, The Quarterly Review of Economics and Finance, 2017, Sayı:64, s.1-11.

YILMAZ, Özlem Göktaş, Türkiye Ekonomisinde Büyüme ile İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 2005, 2(1), s.63-76.

YÜCEOL, Hüseyin, Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Dinamikleri, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 2006, 21(243), s.81-95.