Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erken devir türk sanatının kaynakları

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi S.B.M.Y.O1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

Fransız Estetik tarihinin önemli ismi Taine'nin, herhangi bir ulusun veya sanatçının yaratmış olduğu eserlerini; kavmin, iklimin, çevresel ve tarihsel hal ve koşulların, dinsel inançların ürünü saydığı (Sena, 1972, s.57) tezi çalışmanın hareket noktasıdır. Makalede Türklerin soy ve topluluk özellikleri ile yaşadıkları coğrafi ortamlar neticesinde şekillenen sanat ve kültürleri irdelenmiştir. Soy özelliklerinde; fiziksel görünüşleri ve tarihte kendilerinden bahsedilirken onlara atfedilen tanımlar anlatılmıştır. Topluluk karekterlerinde; gelenekleri, aile yapıları ve diğer topluluklarla kurdukları ilişkilerdeki tavırlarından söz edilmiştir. En çok önem verilen coğrafi çevrede ise; Proto Türklerden itibaren görüldükleri ve yurt kurdukları bölgeler verilmiştir. Bozkır hayatının sanat ürünlerindeki izleri, bazı motif ve figürler ve Hun, Göktürk, Uygur sanatı incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The departure point for the study is the thesis of the prominent name of French aesthetics history, Taine, who claims that the artworks created by either an artist or a nation are products of folk, climate, environmental and historical circumstances and religious belief. The Turks' racial and communal characteristics, and their art and culture formed by the geography is examined in the article. In the chapter about racial chracteristics, the Turks' physical appearance and the definitions used by others to describe them are explained. In the chapter about communal chracteristics, the traditions, the family structure and the behaviour in communicating to other communities. In the most emphasized geographical region, the settlement areas since the Proto-Turks were mentioned. The impression of the step life on art products, some motifs as well as Hun, Göktürk and Uyghur art is reviewed through the article.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :