Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 18 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa dil portfolyosu ve türkiye’de yabancı dil eğitimi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü1, Marmara Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu2
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

21. yüzyılda küreselleşme kapsamında, her bireyin bir veya birden fazla yabancı dil öğrenmesi ve konuşup yazabilmesi temel bir zorunluluk haline gelmektedir. Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiş olan Avrupa Ortak Dil Kriteleriyle ve Avrupa Dil Portfolyosu'nun uygulamalarına yabancı dil eğitimi alanında rastlanmaktadır. Bu araştırmanın problem cümlesi şu şekilde verilebilir: "Günümüzde Avrupa Dil Portfolyosuyla Türkiye'de ilk ve ortaöğretim kademelerindeki yabancı dil eğitimi çalışmaları nasıl bir gelişme takip etmektedir?" Bu araştırmanın amacı ise şu şekilde açıklanabilir: "21. yüzyılda Avrupa Dil Portfolyosu'nun Türkiye'de ilk ve ortaöğretim kademelerindeki yabancı dil eğitimini nasıl etkilenmektedir. Bu araştırmada yöntem olarak litteratür tarama yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemde konu ile ilgili daha önceden yazılmış olan ulusal ve uluslararası yüksek lisans ve doktora tezleri, kitaplar, makaleler, bildiriler ve çeşitli çalışmalar incelenmiş ve toplu sentezleri oluşturulmuştur. Bu araştırmanın sonuçları çerçevesinde Türkiye'deki yabancı dil eğitimi alanında Avrupa Dil Portfolyosu'nun önemi ve katkılarından bahsedilmektedir.

Özet İngilizce :

Within the scope of globalization in the 21st century, it is becoming mandatory for each individual to learn one or more foreign languages and to be able to speak and write in these foreign languages. The European Common Language Criteria developed by the European Council, of which Turkey is also a member, and the practices of the European Language Portfolio can be seen in the field of foreign language training. The main issue of this study may be expressed in a single sentence as follows: "What is the progress of the foreign language training in the primary and secondary level education in Turkey today as a result of the European Language Portfolio?" The purpose of this study can be explained as follows: "In this study, how the European Language Portfolio has effected the foreign language education Turkey in the 21st century and in terms of the primary and secondary level educations. The research method applied in this study is literature review. In this method, almost all national and international postgraduate and doctorate dissertations, book, articles, statements and various works on that subject have been examined and a collective synthesis is created. Within the framework of the results of this study, the importance and contributions of the European Language Portfolio in terms of the foreign language education in Turkey is also mentioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :