Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marife Dini Araştırmalar Dergisi ( Eski adı Marife Dergisi )

Yıl 2011 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modern bir retorik okuması olarak hadis rivayetlerinde anlatım tekniklerinin varlığı sorunu -hudeybiye antlaşması örneği-

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale modern anlatı bilim tekniklerinden yararlanılarak hadislerin edebî bakımdan incelenmesini kendisine konu edinmiştir. İncelemenin odak noktasını bir edebî metnin yapısını düzenleyen en önemli karakteristik özellik olan olay örgüsünün hadislerde bulu-nup bulunmadığı tartışması oluşturmaktadır. Bir hadisteki olay örgüsünün varlığı, râvi veya müellifin bir anlatıdaki bilinçli tasarruf ve planlamasını gerekli kılmaktadır. Bu ko-nuda Hudeybiye antlaşması sırasında yaşanan olayları konu alan benzer iki rivayet esas alınmıştır. Bunlardan biri Muhammed b. Ubeyd-Muhammed b. Sevr- Ma'mer- ez-Zührî- Urve b. Ez-Zübeyr-el-Misver b. Mahreme isnadıyla Ebû Dâvud'un (ö. 275/888) Sünen'inde yer almaktadır. Diğeri ise aynı olayla ilgili olmakla birlikte yaklaşık on kat daha uzun bir metin olarak Abdurrezzak-Ma'mer-ez-Zührî-Urve b. Ez-Zübeyr- el-Misver b. Mahreme ve Mervan b. el-Hakem isnadıyla Ebû Bekir Abdurrezzak b. Hemmâm es-San'ânî'nin (ö. 211/826) el-Musannef'inde bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :