Yıl 2008, Cilt: 22 Sayı : 1 Sayfalar 9 - 14 2008-04-01
Tuboovarian Abseli Olguların Değerlendirilmesi,
Tuboovarian Abseli Olguların Değerlendirilmesi,
M.karakulak,H. G. PALA,Y. AYDIN,B. SAATLİ,S. GÜÇLÜ
19 261

Amaç: Kliniğimizde Tuboovarian Abse nedeniyle cerrahi operasyon uygulanan hastaların retrospektif olarak araştırılarak, klinik ve laboratuar sonuçlarını, uygulanan tedavi yöntemlerini ve gelişen komplikasyonlarını incelemektir. Gereç ve yöntem: Ocak 2003 – Mart 2007 tarihleri arasında tuboovarian abse tanısı ile opere edilen 39 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların klinik ve laboratuar sonuçları, uygulanan operasyon yöntemleri ve gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Hastaların %71,7’si multipardı. Hastaların başlıca şikayetleri pelvik ağrı (%92,3) ve ateş (%69,6)’idi. Rahim içi araç kullanımı prevelansı %48,7, son 6 ay içinde geçirilmiş intrauterin veya intraabdominal operasyon prevelansı %33,3 ve pelvik inflamatuar hastalık prevelansı %28,2 olarak saptandı. Klinik bulgu olarak; %69,2 hastada 38,3˚C üzerinde ateş, %64,1 hastada lökositoz, %92,3 hastada yüksek sedimentasyon hızı, %89,7 hastada C-reaktif protein yüksekliği tespit edilmiştir. Doğurganlığını korumak isteyen hastalara abse drenajı uygulandı. TOA drenajı yapılan hastaların oranı %71,8 idi. Kullanılan rezektif cerrahi yöntemler arasında; total abdominal histerektomi oranı (%12,8), unilateral salpingoooferektomi oranı (%10,3), bilateral salpingoooferektomi oranı (%5,1) saptandı. Hastaların 5’inde (%12,8) intra-operatif komplikasyon olarak barsak hasarı gelişirken, 4 hastada (%10,3) postoperatif komplikasyon olarak yara yeri enfeksiyonu ve atelektazi gelişti. Sonuç:TOA’yi takip eden yüksek morbidite ve azalmış fertilite oranları nedeniyle erken tanı ve cerrahi müdahale oldukça önemlidir

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2008


Makalenin Yazarları
M.karakulak
H. G. PALA
Y. AYDIN
B. SAATLİ
S. GÜÇLÜ