Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerde e-belediyecilik uygulamalari: akdeniz bölgesi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kurum Belirtilmemiştir1
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde başlangıçta “tanıtım” ve “halkla ilişkiler” amacıyla : özellikle internet üzerinden belediye başkanını tanıtan, başkan ve belediye faaliyetleri hakkında genel bilgiler veren bir platform olarak kullanılan e-belediyecilik uygulamaları, daha sonrasında belediyelerin iletişim hizmetleri ve online hizmetler sunmaya başlamasıyla yeni bir döneme girmiştir. Artık insanlar belediyeye gitmeden su borçlarını, emlak vergilerini ödeyebilmekte, açılan ihaleler hakkında bilgi alabilmekte ve meclis kararlarını her yerden görebilmektedirler. Çalışmanın amacı, bilişim teknolojilerinin kamu yönetimlerine aktarılmasıyla ortaya çıkan “e-devlet” konusu ve yerel yönetimlerde bilgi teknolojilerinin kullanımıyla ön plana çıkan “e-belediyecilik” uygulamaları anlatılacaktır. Daha sonra Türkiye’deki e-belediyeciliğin durumu ve Akdeniz Bölgesinde yer alan il belediyeleri tarafından yürütülmekte olan e-belediye uygulamaları üzerinde durularak, belediyelerin hemşehrilere yönelik e-belediye uygulamalarının nasıl olması ve nelere yer verilmesi gerektiği konuları irdelenecektir. Çalışmanın teorik kısmında literatür taraması yapılarak, birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılacak, Akdeniz Bölgesinde’ki il belediyelerine ait web sayfaları üzerinden verdikleri e-belediye uygulamaları incelenerek, belediyelerin il bazında sundukları e-belediye hizmetleri açısından karşılaştırmalı analizi yapılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :