Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Merkezi yönetimce uygulanan bölgesel vergi teşviklerinin yerel düzeyde etkileri; “düzce ili” uygulaması ve sonuçları

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Düzce - TÜRKİYE1 A.İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu - TÜRKİYE2, Düzce Üniversite
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de 5084 sayılı Kanunla, yatırımların ve istihdamın artırılmasına yönelik vergisel teşvikler, seçilerek kanun kapsamına alınmış bazı illerde uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanunla getirilen teşvikler; gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, enerji desteği ve bedelsiz yatırım yeri tahsisidir. 2004 yılında başlanan teşvikler kademeli olarak 2008’de sona ermiştir. Ancak en son tamamlanan yeni yatırımlar için teşvik uygulama süresi yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen 5 yıl süresince uygulanmaya devam edilerek 2012 yılında sona erecektir. Düzce ili için uygulama süresinin sonlarına gelinmekte olup bu konudaki sonuçları görmek adına bir alan araştırması yapılarak işverenler, çalışanlar ve ildeki paydaşlarla görüşülmüştür. Katılımcılardan elde edilen verilerle teşvik uygulamasının Düzce ili için muhtelif sosyo-ekonomik etkileri analiz edilmeye çalışılacaktır. Ancak ön sonuçlardan elde edilen bulgular kısaca şöyle özetlenebilir; Teşvik uygulaması Düzce ilinin kalkınması ve istihdam açısından olumlu etkiler sağlamakla beraber, Düzce’ye dışarıdan çalışmak için gelenlerin oluşturduğu büyük nüfus artışı, yerel yönetimlerin iş yükünü artırdığı ve bu konuda teşvik kapsamına alınan illerde sanayiye yapılan teşvikin yanı sıra yerel yönetimlere yönelik de ileriye dönük planlamaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

In Turkey, with the Law No. 5084, tax incentives to increase investment and employment, in some selected provinces and introduced in the law, have been implemented. Incentives introduced by this law are; promotion of income tax withholding, the promotion of employer share of insurance premiums, energy support and allocation of free investment. Incentives which started in 2004 expired in 2008 normally. However, incentives for new investments in the most recently completed, the implementation period will end on 5th year by the following the date of completion of the investment, during the year 2012. Application period of incentives for Düzce province is going to be end. To see the results on this issue, it was made a field survey using an interview, with employers, employees and stakeholders in the province. In this research, by the data obtained from participants, the various socio-economic impacts of implementation of incentives for the province of Düzce, were analyzed. However, pre-results of the findings obtained from this survey, can be summarized briefly as follows; Although unlikely, application of incentives for the employment and development of Düzce province is seen positively, this, for local public goods and services, in the local governments in the region, may cause some inabilities for example an intense population migration and many socio-economic problems that must be planned some incentives in the future for local governments too.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :