Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimcilik kariyerine yönelim nedenleri ve girişimcilik dersinin etkisi üzerine bir içerik analizi: ktmü örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İİBF, Bişkek, Kırgızistan Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sakarya, Türkiye1
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, girişimcilik kariyerine yönelim ve nedenlerini öğrencilerin girişimcilik dersi alıp almama durumlarına göre belirlemek ve ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, bu konuda daha önce yapılmış ve yayınlanmış bir çalışmayı (*) devam ettirerek geliştirmektir. Araştırma, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) işletme bölümü öğrencilerinin katılımı ve görüşleriyle sınırlıdır. Araştırma için iki bölümden oluşan bir form kullanılmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri, kariyer yönelimleri ve girişimcilik kariyerine yönelim nedenlerine ilişkin veriler toplanmış; analiz için gerekli metinler oluşturulmuştur. Analiz sonucu, girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimcilik kariyerine yönelimi ile almayanların yönelimi arasında büyük bir fark bulunmuştur. Ayrıca girişimciliğe yönelme nedenleri arasında kapsam, içerik ve öncelik farkları olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this research is finding out the career intention, and determines the causes which effect their entrepreneurial intentions of business department students taking entrepreneurship course or not. An additional objective is to develop and continue an earlier research published before (*). The study is limited by participation and ideas of business department students of Kyrgyzstan-Turkey Manas University (KTMU). A form used for the study consists of two parts. By using this form, requirement data related demographic information and career intention and reasons that affect their entrepreneurial intentions were collected. The texts were prepared for analysing. The result of analysis, entrepreneurial career intention of students taking the course was a big difference between other students’ intentions. Also among the causes of entrepreneurial intention scope, content and priority differences observed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :