Cilt: 27 Sayı : 1
Dev konka bülloza içinde fungus topu: Olgu sunumu,
Dev konka bülloza içinde fungus topu: Olgu sunumu,
A. ACAR,M. UYAR,A. AÇIKALIN,E. DURSUN,S.kurukahvecioğlu,A. ERYILMAZ

1.4K 129

Konka bülloza, en yaygın nazal anatomik varyasyonlardan biridir. Konka büllozanın boyutu, semptomatik hale gelmesindeki en önemli faktördür. Fungus topu; dejenere olmuş mantar hiflerinin sinüs içinde ekstramukozal ve invaziv olmayan birikimidir. Fungus topu, fungal sinüzitin en yaygın olan formudur. Fungus topunun etkeni sıklıkla Aspergillus spp.'dir. Bu olgu sunumunda, oldukça nadir görülen dev konka bülloza içindeki fungus topu olgusu sunulmuştur. 18 yaşında bayan hasta, kliniğimize son 3-4 yıldır tek taraflı burun tıkanıklığı şikayeti ile başvurdu. Hasta tıbbi tedaviye dirençli kronik sinüzit tanısı ile takip edilirken, paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde sol burun pasajında intranazal kitle bildirildi. Hastaya cerrahi tedavi için fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi planlandı. Cerrahi sırasında, hastada sol nazal pasajda eksplorasyon sırasında dev konka bülloza içinde fungus topu görüldü. Literatürde bu vakaya benzer sadece üç vaka bulunmuştur. Bu olgu sunumunda, biz hastanın bulgularını değerlendirmeyi ve literatürü gözden geçirmeyi amaçladık
Concha bullosa is one of the most common nasal anatomic variations. The size of concha bullosa is important factor in its symptomatic situation. Fungus ball is extramucosal and noninvasive accumulations of degenerating fungal hyphae. It is most common occur form in fungal sinusitis. The fungus ball is mostly caused by Aspergillus spp. In this case report, we present a rare fungus ball case which is localized chonca bullosa. Eight-teen years-old female patient was admitted to our clinic. She has unilateral nasal obstruction during last 3-4 years. While we were following her chronic sinusitis with resistant to medical treatment, in her paranasal computerized tomography, the intranasal mass was reported in left nasal passage. Therefore, the functional endoscopic sinus surgery was applied to patient for surgical treatment. During exploration the fungal ball was showed in giant chonca bullosa. It was found only three similar cases in the literature. In this case report, we aimed to evaluate to our patient's findings and to review of the literature
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

A. ACAR,M. UYAR,A. AÇIKALIN,E. DURSUN,S.kurukahvecioğlu,A. ERYILMAZ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.