Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Destinasyon pazarlamasında belediye web sayfalarının önemi: türkiye’deki büyükşehir belediyelerinde bir inceleme

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi1, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi2, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu3
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

Bir yerel yönetim birimi ve belediyecilik anlamında en geniş yapı ve örgütleniş biçimine sahip olan büyükşehir belediyelerinin, sınırları içerisindeki destinasyonu turizm açısından pazarlamasında web siteleri büyük öneme sahiptir. Söz konusu önemden hareketle, bu çalışmada Türkiye’deki büyükşehir belediye web sayfaları üzerinde bir inceleme yapılmış ve elde edilen sonuçlar “bir destinasyonun turizm açısından pazarlanmasında web sitelerinin rolü” çerçevesinde yorumlanarak öneriler geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında büyükşehir belediye web sayfalarındaki turizm ile ilgili faaliyetleri belirlemede, araştırmacılar tarafından oluşturulan bilgi formu kullanılmış olup, elde edilen bulgular, literatür desteği doğrultusunda değerlendirilerek yorumlanmış ve öneriler geliştirilmiştir. Çalışmadaki bulgulara göre, araştırma kapsamındaki büyükşehir belediyelerinin hemen hepsinin web sitesinde turizm açısından güncel bilgilere yer verilmekle birlikte, özellikle turizmden önemli ölçüde yararlanan illerin (İstanbul, Antalya, Konya) belediye “web siteleri” bu faaliyetlerinde daha aktif olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

As a local government and possessing the business of governing a city, metropolitan municipalities and their web sites have significant roles in marketing of destinations for tourism purposes. Based on this role, in this study, the web sites of the metropolitan municipalities’ were investigated and some suggestions were given about the roles of web sites in marketing of a destination due to the collected data. In the study an inquiry form were used to determine the tourism related facilities in web sites of the metropolitan municipalities and the collected data were evaluated in the light of the related literature. According to the findings it is determined that, although in most of the web sites there are information related to tourism, especially the web sites of municipalities’ of the cities (Istanbul, Antalya, Konya) that have benefits from tourism are more active.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :