Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Maliye Finans Yazıları

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 100

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknolojik ilerlemenin belirleyicileri: nic ülkeleri için panel eşbütünleşme ve panel nedensellik analizleri

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelişme, ülkelerin ekonomik büyümesini arttıran en önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmada teknolojik ilerlemenin belirleyicileri,  yeni  sanayileşmiş  ülkeler (Newly  Industrialized  Countries: NIC)  için,  1996-2012  dönemi  verileri  kullanılarak, panel eşbütünleşme  ve  panel  nedensellik  yöntemleriyle  analiz  edilmiştir. Analiz sonucunda  teknolojik  ilerlemenin  en  önemli  belirleyicilerinin; Ar-Ge harcamaları, yüksek teknolojili ürün ihracatı, kişi başına düşen milli gelir, sağlık harcamaları, doğrudan yabancı yatırımları, toplam faktör  verimliliği  ve  sabit  sermaye  stokundaki  artışlar  olduğu  belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Technological development is one of the most  important factors of countries'  economic  growth.  In  this  study  determinant  of technological progress analyzed for Newly Industrialized Countries by using 1996-2012 period data via panel cointegration and panel causality method. As a result of the analysis  it was determinant that the most important factors of technological development are R&D expenditure, high technology product export, GDP  per  capita, health expenditure, foreign direct investment, total factor productivity and increases in the gross capital formation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :