Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 109

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası denetim standartları kapsamında önemlilik düzeyinin belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
592
DOI :
Özet Türkçe :

Denetim standartlarına göre denetçi, bağımsız denetim tekniklerinin yapısını, zamanlamasını ve kapsamını belirlerken, yanlışlıkların etkisini değerlendirirken ve denetçi görüşü, oluştururken, önemlilik kavramını dikkate almak zorundadır. Denetim riskiyle yakından ilgili olan bu kavram denetimin maliyetiyle de ilişkili olup denetimin kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir. Önemliliğin belirlenmesi denetçi için mesleki bir yargı meselesi olup, finansal tablo kullanıcılarının bilgi ihtiyaçlarını ne ölçüde algıladığından etkilenir. Denetçi önemliliği belirlerken hem sayısal hem de niteliksel birçok faktörü göz önünde bulundurur. Esasen denetçinin mesleki yargısını kullanmasını olumsuz yönde etkileyebileceğinden, muhasebe ve denetim standartlarında önemlilik seviyesinin hesaplanmasına ilişkin önerilere açık bir şekilde yer verilmemektedir. Her ne kadar denetçiler önemliliği belirlerken bir dizi niteliksel faktörü göz önüne almak zorunda olsalar da başlangıçta önemlilik düzeyi belirlemek ve onu bir karşılaştırma ölçütü olarak kullanmak zorundadırlar. Bu makale kapsamında uluslararası denetim standartları (ISAs) çerçevesinde önemliliğin belirlenmesine ilişkin olarak uygulamada kullanılabilecek yaklaşımlarla ilgili bazı örnekler verilmiştir.

Özet İngilizce :

According to the auditing standards auditors must consider the materiality concept when they are determining the nature, timing and extend of the audit techniques applied in conducting an audit of financial statements and evaluating the effect of uncorrected misstatements, if any, on the financial statements and in forming the opinion in the auditor's report. Materiality and risk are fundamental concepts important to the audit planning and performing. They are also related to the audit cost affecting the audit quality. The determining the materiality is a matter of professional judgement affected by the auditor's perception of the financial information needs of users of the financial statements. Auditors' materiality decisions is a multifactor decision involving both qualitative and quantitative aspects. The auditing standards do not explicitly provide a guidelines for quantifying materiality because it can affect the auditor's final decision. However although auditors may consider a number of qualitative factors when determining the materiality they need to quantify the preliminary materiality and to use it as a benchmark. In this article I try to give some examples of the approaches to determine materiality that can be used in practice in the context of ISAs.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :