Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 105

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tedarik zincirinin temel faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı: tekstil-konfeksiyon sektörü işletmelerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe Finansman ABD1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin giderek çokuluslu hale geldiği günümüz küresel ekonomisinde; işletmeler, yeni pazarlama, yeni yönetim, yeni üretim modelleriyle iş yapmak ve belirli bir konuda uzmanlaşmak durumundadırlar. Uzmanlaşma gereksinimi, dış kaynak kullanımının işletmeler tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmesine yol açmıştır. İşletmeler, uzmanlık alanlarını yani temel yeteneklerini belirleyip; temel yetenekleri dışında kalan tüm faaliyetleri o konuda uzmanlaşmış başka işletmelere devretmektedirler. Rekabet edebilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için önemli bir faktör olan tedarik zinciri faaliyetlerinin dış kaynağa devredilmesi de günümüzde giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu noktadan hareketle çalışmada, tekstil konfeksiyon sektöründeki işletmelerde temel tedarik zinciri faaliyetlerinin ne oranda dış kaynağa devredildiği ve tedarik zinciri faaliyetleri açısından gerekli donanımın bulunup bulunmadığı konularında durum tespiti yapılması amaçlanmıştır. Bu faaliyetlerin maliyetlerine işletmeler tarafından verilen önem ve işletmelerin bu maliyetleri takip etme durumları da çalışmada incelenen diğer unsurlardır.

Özet İngilizce :

In today's global economy which firms increasingly go multinational; companies have to use new marketing, new management and new production models, also have to specialize on a particular subject. Specialization requirement led the outsourcing preferred intensely by firms. Firms identify their specialization areas, that is their core competences, and transfer all activites other than their core competencies specialized firms. Outsourcing the supply chain activities which is an important factor to take and obtain the competitive advantage is gaining popularity nowadays. At this point, the goal of this study is make a due giligance of transferring rate of basic supply chain activities and if the necessary equipment for supply chain activites are exist in the firms in textile industry. The importance given by the firms and keeping costs of this activities are examined in this study.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :