Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 110

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maliyetlerin tespitinde normal maliyet yöntemi: tms 2 stoklar standardı ile vergi mevzuatı’nın karşılaştırılması ve uyumlaştırılması

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İİBF Muhasebe Finansman Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO Pazarlama Programı2
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

TMS-2 Stoklar standardı, kapsamına göre maliyet hesaplama yöntemlerinden, normal maliyet yöntemini önerirken, vergi mevzuatımız tam maliyet yöntemini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla normal maliyet yöntemi ve tam maliyet yöntemlerinin sabit giderlere yaklaşımlarında, muhasebe kayıtlarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızın amacı, maliyet sistemi oluşturmada kapsamına göre maliyet yöntemlerinden tam ve normal maliyet sistemlerini karşılaştırmak ve TMS 2 Stoklar standardı ve vergi mevzuatı açısından farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Çalışma, tekstil sektöründe iplik üretimi yapan, kapsamına göre tam maliyet yöntemi kullanarak mamul maliyetlerini hesaplayan bir işletmeden elde edilen veriler ışığında gerçekleştirilmiştir. Tam ve normal maliyet yöntemleri kullanılarak yapılan hesaplamalarsonucunda birtakım farklılıklar ortaya çıkmış, bu farklılıklar ve vergi açısından uyumlaştırma kayıtları açıklanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

While Turkish Accounting Standars-2 Inventories Standard suggests the normal cost method among the cost calculation methods according to the scope, our tax legislation requires the actual cost method. Therefore, fixed cost approaches of the normal cost method and the actual cost methods makes differences in the accounting records. The aim of our study is to compare the actual cost method and normal cost method, among the cost methods according to their scope, in creating cost system and to reveal the differences in terms of Turkish Accounting Standards 2 Inventories Standard and tax legislation. This study is conducted in the light of aquired datas from a business which is engaged in the production of yarn in the textile industry and which calculates the inventoriable costs with using the actual cost according to the scope method. Some differences are emerged as the result of calculations made with using the acutal and normal cost methods and these differences and harmonization records in terms of tax are tried to be explained.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :