Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 97

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal yönetim, iç kontrol ve bağımsız denetim: parmalat vakası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, iyi kurumsal yönetim, kurumsal yönetimin önemli bir fonksiyonu olan iç kontrol ve finansal skandallar serisiyle başlayan bir sürecin parçası olan bağımsız dış denetimin gerekliliği incelenmiştir. Kurumsal yönetim literatüründe bağımsız denetim, iç kontrol ve yönetim olmak üzere üç mekanizma vardır. Bu kapsamda Parmalat vakası, bağımsız denetçilerin bağımsızlığını ve iç kontrolün önemini gösteren ilginç bir kurumsal yönetim skandalı örneğidir. Parmalat gibi konsantre sahiplik (yönetim belirli bir grupta) olan şirketler ile Enron ve Worldcom gibi farklılaştırılmış sahiplik olan şirketlerde yaşanan finansal krizler arasında farklılık vardır. Enron ve Worldcom’da, şirket yöneticileri geliri manipüle etmişler ve hisse fiyatının, tahvil fiyatından elde edilen kazancın ve elde tutulan opsiyonların şişirilmesi yolu ile gerçekleştirilen muhasebe hileleri yapmışlardır. Parmalat’ta ise aile üyesi olan hissedarlar şirket kaynaklarını istimlak etmişlerdir. Yönetim hileyi ve usulsüzlüğü azaltmak için kurumsal yönetimi yerine getirmekten ve iş prosedürlerini kontrol etmekten sorumludur. İç denetçinin görevi, şirket içi uygulamaları kontrol etmek iken, bağımsız dış denetçiye düşen görev ve sorumluluk ise etkin bir denetim planlaması, buna bağlı olarak denetim çalışması yapmak ve dosyalama aşamasında kanıt teşkil eden belgelerin doğru bir şekilde dokumante edilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda kurumsal yönetimin önemi, kurumsal yönetimin bir unsuru olan iç kontrol ile yönetim ve ilişkili firmalar arasındaki ilişkiyi ve muhasebe hilelerini gösteren Parmalat vakası incelenmiştir.

Özet İngilizce :

In this article, good corporate governance, internal audit which is the part of corporate governance and neccessity of independent external audit which was the part of this process beginning with the series of financial scandals were analyzed. There are three mechanisms including external audit, internal audit and governance in the corporate governance literature. In this content, Parmalat case, showing importance of external auditors’ independency and internal audit function, is an interesting example of corporate governance scandal. There are differences in financial scandals in companies with concentrated ownership, like Parmalat and with diffused ownership, like Enron and Worldcom. In Enron and Worldcom, corporate managers engaged in earnings manipulation and accounting irregularities to inflate the stock price and gain from their equity and options holdings. In Parmalat, family member shareholders had expropriated corporate resources via self-dealing. Management is responsible of corporate governance applications to decrease fraud and irregularity and control the procedures. While the duty of internal auditor is to control the entity’s internal applications, the responsibilities and duties of external auditor are to make efficient audit planning, to audit based on audit planning work done and to make appropriate documentation which forms evidence in the documentation process. In this sense, Parmalat case was studied showing the importance of corporate governance, internal audit, relationship between management and related party firms, and accounting frauds.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :