Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 97

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Krizin muhasebesi ve muhasebenin krizi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

1929 yılında baş gösteren büyük ekonomik buhranla beraber tam anlamıyla ekonomi yazınına giren kriz kavramının temel ortaya çıkış nedenleri arasında aslında tam bir görüş birliği yoktur. Zira görüntüdeki nedenler bazen temeldeki nedenleri gizleyebilmektedir. Kriz ve muhasebe arasındaki ilişkinin analizi temeldeki nedenlerin daha iyi anlaşılması bakımından son derece önemlidir. Bu çalışmada ekonomik krizlerin bir muhasebesi yapılmakta ve temeldeki nedenlerden birinin de muhasebe uygulamaları olduğu tespit edilmektedir. Ekonomik krizlerde acaba muhasebenin gerçekten bir payı var mıdır? Özellikle bugün içinde bulunduğumuz küresel kriz muhasebenin (ve denetimin) kusur veya ihmalleri yüzünden mi ortaya çıkmıştır? Bu kriz esasında bir muhasebe krizi olarak da değerlendirilebilir mi? Bu çalışmanın amacı bu soruları tartışmak ve cevaplamaktır. Zira bu sorulara verilecek cevaplar muhasebenin doğrudan geleceği ile ilgili olabilir.

Özet İngilizce :

With the beginning of the greatest economic depression in 1929, the concept of depression (crisis) had been fully accepted word entered into Economy literature, in fact, there is no fully complete consensus among the factors which occurring basicly causes of the crisis. In fact, principal causes can sometimes be hidden by the apparent reasons. The analysis of the relationship between crisis and accounting is very important for understanding of some basic causes of the crisis. In this study, Economic crises have been examined and trying to determine that accounting is also one of the main factor for the crisis. Is accounting has any mission for Economic crisis? Especially, in the occurrence of the current global crisis is because of defect or omission of the accounting (and auditing)? Can this crisis be considered as accounting crisis, in fact? The aim of this study, to discuss those questions and reply them question, because the answers of those questions can directly related to future of accounting.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :