Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 94

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde bölümsel raporlamanın “tfrs 8 faaliyet bölümleri” standardı çerçevesinde uygulanması

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Fatih Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, “TMS 14 Bölümlere Göre Raporlama” standardının yerini alan ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanması zorunlu hale gelen “TFRS 8 Faaliyet Bölümleri” standardının teorik çerçevesinin açıklanmasıdır. Açıklama, uygulayıcılara yardımcı olması amacıyla akış diyagramları ve örneklerle desteklenmiştir. Çalışmada, özellikle faaliyet bölümlerinin belirlenmesi ve raporlanabilir faaliyet bölümlerinin tesbitinde kullanılan sayısal kriterler üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to explain theoretical framework of the standard, “TFRS 8 Operating Segments” which is mandatory to implement beginning from January 1, 2009, and supersedes the previous standard “TMS 14 Segment Reporting”. Explanation is supported by flow charts and examples to help implementers. The study focuses, especially, on determining operating segments and the quantitative thresholds that are used in determining reportable operating segments.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :