Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 98

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme birleşmelerinde ertelenmiş vergilerin oluşumu ve özel bir durum: şerefiyeden kaynaklanan ertelenmiş vergiler

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı2
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS)-12 “Gelir Vergileri” Standardı’nın amacı göz önünde bulundurulduğunda; vergisel etkilerden arındırılmış daha net bir ticari kâr raporlanabilmesi, ancak ertelenmiş vergilerin dikkate alınmasıyla mümkün olabilecektir. Ertelenmiş vergiler, muhasebe ve vergi kurallarının kâra bakış açılarının farklı olması nedeniyle ticari kâr ile mali kâr arasında oluşabilecek geçici farklardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu bu geçici farklar 1 işletme birleşmeleri de dâhil olmak üzere birçok durumda ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla işletme birleşmelerinde de ertelenmiş vergi olu şabilmesi mümkündür. İşletme birleşmelerinde özellik arz eden husus ise; birleşme sırasında (pozitif) şerefiye oluşması durumunda ortaya çıkmaktadır. İşletme birleşmelerinde oluşan (pozitif) şerefiyenin defter değeri ile vergi değerinin farklı olması, ertelenmiş vergi oluşumuna neden olan bir durumdur. Ancak, işletme birleşmelerinde oluşan ertelenmiş vergilerin aksine şerefiyeden kaynaklanan ertelenmiş vergilerin her durumda muhasebeleştirilmesi mümkün değildir.

Özet İngilizce :

When Turkish Accounting Standards (TAS) -12 “Income Taxes” Standard’s target is taken into consideration; to report netter market profit that is cleared of tax effects can only be possible by considering the deferred taxes. Because of the difference at accounting and tax regulations viewpoint to profit the deferred taxes resulted between the market profit and the temporary differences that may occur. Differences may occur at many occasions including business combinatıons.Therefore deferred tax may occur at business combinations, too. The special occasion at business combinatıons is that; during combinations (positive) it occurs in case of goodwill. The difference between goodwill’s book value and tax value at business combinations (positive), it is a case that causes deferred tax. However; on the contrary to deferred taxes that occur at business combinations it is not possible to enter the deferred taxes resulted from goodwill tax in every case.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :