Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 84

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Derecelendirme süreci işığında basel ii nin kobilere etkileri ve kobilerce atılması gereken adımlar: analitik bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Basel II düzenlemeleri bankaların küresel ortak standartlarda çalışmasını öngören kurallar bütünüdür. Yeni düzenleme, % 8 oranındaki minimum sermaye gerekliliğinin tekrar tanımlanması, gözetimin gözden geçirilmesi ve piyasa disiplini konularında üç temel esas getirmektedir. Basel II, çok çeşitli kesimlere yönelik önemli etkiler doğurmaktadır. Bu kesimlerin başında bankacı lık sektörü ile reel sektörü temsilen KOBİ’ler gelmektedir. Basel II, sermaye yönetiminde, sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında, işletmelerin kredilendirmesinde ve verilecek kredilerin fiyatlandırmasında risk bazlı yeni bir yapı getirmektedir. Bu yapı hem bankacılık sektörünü hem de faaliyetlerini çok büyük ölçüde banka kredileriyle sürdüren KOBİ’leri etkilemektedir. Çalışmada derecelendirme ışığında Basel II’nin getirdiği temel düzenlemeler ile risk bazlı kredilendirme, muhasebe sistemi ve finansal raporlama dahil KOBİ’lere olan etkileri ve çeşitli açılardan atılması gereken adımlara kısaca ışık tutulmaya çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Basel II principles are the sum of the rules targeting banks should run with the same common global standards. Basel II proposed a capital framework consists of three main pillars: Minimum Capital Requirements with a minimum capital standard of 8%, supervisory review and market discipline in addition to the risk based capital management and risk-based credit pricing. These regulations give birth important effects to various sectors. Banking sector and Small And Medium-Sized Enterprises (SMEs) which represent the reel sector are in the lead of those sectors. Basel II principles constitute a new risk-based structure in the field of capital management, capital adequacy and pricing the credits lended. This risk based structure effects both banking sector and also SMEs which continue their activity almost with the banking credits. In this study, It is tried to shed light on the basic regulations and their impacts on the SMEs of Basel II standards along with the steps to be taken by SMEs including risk based lending, accounting system and financial reporting in the light of rating process.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :