Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 110

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bireysel emeklilik sistemi ile ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi ALTSO MYO, Bankacılık ve Sigortacılık Programı1
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, bireysel emeklilik sisteminin makroekonomik etkilerini inceleyerek bireysel emeklilik sistemi verileri ile temel ekonomik göstergeler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bunu tespit etmek amacıyla bireysel emeklilik sisteminin katılımcı sayısı, sertifika sayısı ve toplam yatırım tutarı ile makroekonomik göstergelerden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endeksi, mevduat faizi, enflasyon, döviz kuru, büyüme oranı ve dış ticaret verileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sürecinde 2004-2009 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Bu incelemede bu faktörlerin bireysel emeklilik sistemini etkileyip etkilemediği ve bu faktörler ile bireysel emeklilik sistemi göstergeleri (katılımcı sayısı, sertifika sayısı ve toplam yatırım tutarı) arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yukarıda sayılan verilerden sadece sertifika sayısı ile mevduat faizi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. İlgili dönemden bir önceki dönemin mevduat faizi ilgili dönemin sertifika sayısını etkilemektedir. Söz konusu dönemdeki sertifika sayısı ise bir sonraki dönemin mevduat faizini etkilemektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this thesis is, to investigate whether there is a significant relationship between the data of private pension system and the basic economic indicators, by examining the macroeconomic effects of private pension system. In order to determine this, based on the number of participants of the private pension system, the number of the certificates and total investment amount macro economic indicators, the relationship between the Istanbul Stock Exchange index, deposit interest rates, inflation, exchange rate, growth rate and external trade data were examined. Monthly data of 2004-2009 years are used in investigation. By this study, it has been investigated whether these factors have any effect on private pension system or not, and if there is any significant relationship between these factors and the private pension system indicators (such as the number of the participants, the number of the certificates and total investment amount). According to the findings, it was found out that there was a significant relationship only between the number of certificates and interest rates among the data mentioned above. The deposit interest rate of an earlier period than the related period has an effect on related period certification number. The certification number on the related period affects the deposit interest rates of the following period.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :