Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 91

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilanço tarihinden sonraki olaylar (tms-10) ve finansal tablolara etkiler

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
625
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, 10 no’lu Türkiye Muhasebe Standardı ile düzenlenmiş olan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar’ın ve finansal tablolara etkilerinin belirlenmesi ve açıklanmasıdır. Finansal tabloların onaylanma tarihi ile bu tablolarda düzeltme gerektiren ve gerektirmeyen olaylar çalışma kapsamı nda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Finansal tablolarda düzeltme yapılıp yapı lmayacağının belirlenmesi öncelikle bilançonun onaylanma tarihinin tespitine dayanmaktadır. Finansal tabloların onaylandığı tarih, ortakların onay tarihi değil, yönetim kurulunun yayım için karar aldığı tarihtir. Onaylanma tarihine kadar kesinleşmiş olan düzeltme gerektiren işlemlerin bilançoya yansıtılması gerekir. Düzeltme gerektiren olayların özellikleri; olaya neden olan koşulun bilanço tarihinde var olması ve olayın finansal tablolar için yapılan tahminleri etkilemesidir. Düzeltme gerektirmeyen işlemler ile ilgili açıklamalarında bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekir. Bu tür olaylar, bilanço tarihinde hem koşulla hem de olayla ilgili bilgi ve kanıtın bulunmadığı olaylardır. Bilançonun onay tarihinin ve onayın kimin tarafından yapıldığının kamuya açıklanması gerekir. Finansal tablolar ile kamuya açıklanan bilgilerin, finansal tablo kullanıcılarının alacakları kararlarda en önemli veriler olduğu tartı şmasızdır. Bu nedenle bilanço tarihinden sonraki olayların tespiti ve bunlarla ilgili olarak bilançoda gerekli düzeltmelerin yapılması kamuya doğru bilgi sunma açısından önemlidir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine and to explain the Events After the Balance Sheet Date and the effects to financial statements which are organized by standard number 10 of the Turkish Accounting Standards. The ratification date of the financial statements and the events which need to be adjusted and not adjusted at the financial statements are analyzed in detail in this study. The determination of whether an adjustment will be made at the financial statements depends primarily on the determination of the ratification date of the balance sheet. The date the financial statements are ratified is not the date of the partners’ approval but rather the date when the board of directors has decided to publish them. The events which have become definite and need to be adjusted until the ratification date must be reflected at the balance sheet. The particulars of the events that require adjustments are; the presence of the condition causing the event at the balance sheet date and for the event to effect the estimates made for the financial statements. The explanations of the events which don’t require adjustments are to be shown at the balance sheet footnotes. Such events are the ones where information and the evidence about both the condition and the event are not available at the balance sheet date. The ratification date of the balance sheet and the party who has made that ratification must be made public. It is non-discussible that the information made public are the most important input data for the decisions made by the financial statements’ users. Consequently the determination of the events after the balance sheet date and the realization of the adjustments required in relation to them is important for the purpose of presenting the correct information to the public. Key Words: Balance Sheet, Adjustment of the Balance Sheet, Adjusting Events and Non-Adjusting Events After the Reporting Period at the Financial Statements, Turkish Accounting Standards.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :