Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mali Çözüm

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 94

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ar-ge indiriminin gelir vergilerine ilişkin türkiye muhasebe standardı (tms 12) bakımından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Ar-Ge indiriminin niteliğinin ve muhasebeleştirilmesinin Türkiye Muhasebe Standartlarından “TMS 12 Gelir Vergileri” bakı- mından değerlendirmektir. TMS 12, ticari kâr ile mali kâr arasındaki farklılıkları sürekli ve geçici farklar olarak sınışandırmaktadır. Standartta geçici farklar; vergiye tabi geçici farklar veya indirilebilir geçici farklardan oluşmaktadı r. Çalışmada TMS 12 ve Ar-Ge indirimi birlikte değerlendirildiğinde Ar-Ge indiriminin sürekli fark ve/veya vergiye tabi geçici fark olduğu ortaya konulmuştur. Dönem kazancının yetersiz olması halinde indirim konusu yapılamayan ve bu nedenle vergiye tabi geçici fark sayılan Ar-Ge indirimi ertelenmiş vergi varlığı olarak muhasebeleştirilir. Çalışmanın son başlığında Ar-Ge indiriminin TMS 12 çerçevesinde muhasebeleştirilmesi bir örnekle gösterilmiştir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate character and accounting practices of R&D deduction in terms of Turkish Accounting Standard 12 Income Taxes (TAS 12). The variations between accounting profit and taxable profit are classified as permanent and temporary differences in TAS 12. Temporary differences may be either; taxable temporary differences or deductible temporary differences. This study introduces that when TAS 12 and R&D deduction is evaluated together, R&D deduction will be characterized as permanent differences or/and deductible temporary difference. When R&D deduction is defined as temporary differences, this deduction will be recorded as a deferred tax asset. Accounting practices of R&D deduction is introduced in the last part of the study.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :