Soğuk Dövmede Sürekli Ortamlar Hasar Mekaniği (SOHM) Uygulamaları Bölüm II-Ekstrüzyonda v-Şeklindeki Merkezi Kırık Oluşumunun Modellenmesi

Öz Çalışmanın bu kısmında, soğukileriye çubuk akıtma işleminde görülen merkezi kırıkların, uygun işlemparametrelerinin belirlenmesi ile önlenmesine yönelik, SOHM'ne dayanan sayısalçalışmalara yer verilmiştir. Kırık kapanma katsayısı, pekleşme üstel fonksiyonkatsayısı, sürtünme, kalıp açısı ve alan indirim oranı, uygulanan ters basınçdeğeri gibi parametrelerin merkezi hasar birikimine tesiri, kapsamlı birbiçimde incelenmiştir. Gösterilmiştir ki, kalıp açısı-alan indirim oranıuzayın, tarayan bir grup sayısal analizle, işlemin hatasız gerçekleşeceği sınırgeometri değerlerinin ekonomik olarak temini mümkündür Önerilen sayısalyöntemin çekici yönlerinden biri de, farklı işlem koşullarını aynı sistematikiçerisinde kapsayabilecek genellikte olmasıdır Buna örnek olarak işlemtasarımına eklenen ters basınç uygulamalarının hasar birikimine etkisi sayısalolarak modellenmiş, uygun karşı basınç değerlerinde iç kırıklarınengellenebileceği gösterilmiştir. 

Kaynakça

1. Avitzur, B.: Analysis of central bursting defects in extrusion and wire drawing, J. Mech. Phys. Solids, 1968, 90, 79-91.

2. Zimerman, Z., Avitzur, B.: Analysis of central bursting defects in extrusion and wire drawing, 1970, J. Eng. Ind. 90, 135-145.

3. Wagener, H. W., Haats, J., Wolf, J.: Increase of workability of brittle materials by cold extrusion. Journal of Materials Processing Technology, 32, 1992, pp. 451-460.

4. Wagener, H. W., Wolf, J.: Cold forging of MMCs of ahıminium alloy matrix. Journal of Materials Processing Technology, 37, 1993, pp. 253-265.

5. Wagener, H. W., Haats, J.: Crack prevention and increase of workability of brittle materials by cold extrusion, in: Material Processing Defects, Elsevier Science B. V., 1995, pp. 373-385.