Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research; dil, edebiyat, halkbilimi, tarih, coğrafya, eğitim bilimleri, din bilimleri, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi vb. sosyal alanlara ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir.

Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dahilinde bulunmaması gerekmektedir.

Dergide Türkçe makalelerin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve İtalyanca makaleler de yayımlanabilir.

Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dahil edilmez) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki yayımlanabilir raporu alan makale, dergi yönetimince  uygun görülen bir sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.

Zaman zaman yaşanan bazı sıkıntıları giderebilme adına makale gönderilirken makale teslim formu  doldurulması istenmektedir. Makale teslim formu doldurulmadan gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makale teslim formunu indirmek için tıklayınız:

Yayımlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun yaşanmaması için özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu sebeple dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe-İngilizce özet ve anahtar kelimeler-key words bulunmalıdır. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın altına eklenmelidir. Makaledeki tüm başlıklardaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Makale word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Metin boyutu Dipnot boyutu Paragraf aralığı Paragraf girinti  Üst kenar boşluğu Alt kenar boşluğu Sağ kenar boşluğu Sol kenar boşluğu Satır aralığı
10 punto 8 punto 6 nk 1.25 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm Tek

 

Makalede Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise, bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.

  Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK yazım kılavuzu esas alınmalıdır.

 Makalede Kaynak Gösterme

Dergimiz, kaynak gösterme konusunda 12. sayıdan itibaren APA sistemine geçmiştir. Bu sebeple, gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir:   

Kitaplarda:

Metin içinde: (Tolasa, 1973: 13)
Eserin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

TOLASA, Harun (1973). Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

Makalelerde: 

Metin içinde: (Oğuz, 2008: 27)

Makalenin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

OĞUZ, M. Öcal (2008).  "UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları", Milli Folklor, S. 80, s. 26-32.

Tezlerde:

Metin İçinde: (Poyraz, 2008: 62)

Tezin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

POYRAZ, Yakup (2008). Seyyid Mehmed Efendi (kim) Yaşamı, Edebî Kişiliği ve vâÜzerinde Bir Araştırma (İnceleme-Metin), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Eğer, dipnot kullanılarak bir yayına atıf yapılması gerekiyorsa dipnotta şu şekilde belirtilmelidir:

Harun Tolasa (1973). Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası, Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

 

    Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "Kaynakça" adı altında verilmelidir.

 

TABLO VE ŞEKİLLER

  1. Tablo ve şekil açıklaması,

Tablo 1: …………………

şeklinde 8 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

  1. Tablo içi metinler 8 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.

  2. Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research, gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayımlanma hakkı dergi yönetimine aittir. Dergide yayımlanmış bir yazının bilimsel ve hukukî sorumluluğu ise yazarına aittir ve dergiyi bağlamaz. Dergide yayımlanan yazılar, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.