Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The logic of the currency board monetary regime

Yazar kurumları :
European University of Lefke Faculty1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

The Currency Board (CB) is a particular monetary regime combining legally set fixed exchange rate and full coverage of domestic currency by highly liquid holdings in a stable reserve currency with an explicit relinquishment of active monetary policy by national monetary authorities aiming at enhancing and making this commitment more credible. It exhibits the theoretical functioning of an automatic mechanism linking the performances of the domestic economy as represented by the balance of pay men ts dynamics providing reserve currency to the Currency Board and the money supply dynamics based on it. In the short-run such a political decision largely contributes to stabilisation policies and exhibits significantly positive results in fighting injlation, rejlating economic activity and setting hard budget constraints to all economic agents. Although it is often related as the hardest of all pegs, it is argued here that it is but a mere monetary substitution of external to domestic currency thus breaking the necessary or even vital link provided by the monetary procedure, as a relation between the monetary product and the economic behaviour of economic agents. Therefore the CB introduces a relative-price distortion through a continuous real exchange rate appreciation. It consists therefore in hiding and postponing economic troubles amplified by the necessity of an exit strategy towards discretionary managed monetary policy by the Central Bank or dollarization / euroization and total dependence on foreign discretionary monetary policy.

Özet İngilizce :

Para Kurulu yasalolarak sabitlenmiş bir kur ve ulusal paraya tam kapsama getiren bir para rejimidir. Tam kapsama güçlü bir rezerv para birimi cinsinden yüksek miktarda likidite bulundurulması ve ulusalotoritenin aktif para politika uygulamalarını terk etmesini içerir. Bununla amaçlanan güvenilirliği arttırmaktır. Para kurulu ödemeler dengesi dinamikleri ile ifade edilen ulusal ekonominin performan-sının teorik işleyişini göstermektedir. Kısa vadede para kurulu ekonomik dengeleme politikaları, enjlasyonla mücadele, ekonomiyi canlandırma ve sıkı bütçe uygulamaları konularında katkı sağlamaktadır. Para kurulu dö-vizin ulusal para ile ikamesini ifade etmekte ve en zor kur çapalardan (peg) birisi olarak kabul edilmektedir. Böylelikle, para kurul uygulamaları, parasal prosedürler aracılığı ile parasal ürünler ve ekonomik ajanların rasyonel davranışlan arasında sağlanan hayati bağı koparmış, engellemiş olur. Sonuç olarak para kurulu sürekli reel kur artışları aracılığıyla bağılfiyat bozulması (distortion) sağlar. Para kurulu, merkez bankalannın para politikaları sonucunda gizlenen veya ötelenerek ileride daha büyük finansal sorunları veya "dolarlaştırma / avrolaştıma" nedeniyle yabancı para politikalarına bağımlı hale gelmeyi engeller.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :