Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islamic resurgence and its relation to state and neo-liberal policies in turkey: a proposal for a new model

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

In recent years, there have been references to the "Islamic resurgence" in the Middle East. And Turkey, as Middle Eastern country, has no exception. Islam has begun to occupy an important place in political debates in Turkey. The aim of this paper is to make a critical assessment on general academic discourse daminating the studies on state religion relation in Turkey. It will be argument of this paper that, first, one reason of this resurgence is state policies. In other words, contrary to being in conflict witlı religious, state politically support tlıe rising of religious resurgence. Hence, tlıere is no conflict between the state and religion but confrontation especially since 1980s. And secondly, it will be discussed tlıat tlıere Iıas been conscious ignorance of the relation between tlıe resurgence of religious policies and neo-liberal structural adjustment economic policy launclıes since 1980s. And lastly the international dynamics of Middle East and the role of the USA on the rise of political Islam not mentioned in these studies will be taken into consideration. In doing such a critical assessment on studies dealing witlı the resurgence of religious and political Islam in Turkey, I will try to propose a new methodology, whiclı approaclıes the religion as an ideology of new rising social classes emerging after the implementation of neo-liberal economic policies in Turkey.

Özet İngilizce :

Son yıllarda Ortadoğu 'da siyasal İslam 'ın yükselişi gözle görülür bir olgu halini almıştır ve Türkiye de bu çerçevede istisna oluşturmamaktadır. Öte yandan sosyal ve siyasal bilimler alanında bu yükselişe paralelolarak siyasal İslam ve dinin toplumsal rolü üzerine çalışmalarda belirgin bir artış gözlenmektedir. Bu çalışmada, özellikle Türkiye'de siyasal İslam'ın yükselişi üzerine çalışmalarda gözlenen yaygın argümanlar üzerine eleştirel bir değerlendirme amaçlanmaktadır. Türkiye 'de siyasal İslam üzerine yapılan çalışmalarda göze çarpan belirgin ortak görüş, bu yükselişi özellikle devlet-din ikiliğlıçauşması) üzerinden açıklamaya çalışmaktadır. Bu çalışmada, büyük oranda modernleşme kuramından etkilenen bu yaklaşımın aksine, devlet ile din arasında bir çatışmadan çok bir ilişkisellik olduğu, özellikle 1980 sonrası uygulanan neoliberal iktisat politikalarına referansla açıklanmaya çalışılacak. Bunu takiben söz konusu araştırmalarm bu yükselişi salt içsel bir sorun olarak görüp, dışsal dinamikleri fazla dikkate almadığı üzerinde durulacak. Bunu yaparken, Türkiye 'de siyasal İslam '111 yükselişini anlamada anahtar olabilecek alternatif bir yöntem önerilecek; dinin yükselişi, 1980 sonrası yeni ortaya çıkan ya da biçim değiştiren toplumsal belirli toplumsal sınıfların ideolojisi olma bağlammda ele alınacak.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :