Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet ortamında işlenen hakaret suçları

Yazar kurumları :
Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Ceza Kanunun 125 maddesine göre, bir kimsenin onur, seref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıstırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle, onur, seref ve saygınlığa karsı yapılan saldırı hakaret suçu olarak düzenlenmistir. Günümüzde insan yasamında önemli bir yer kapsayan internet, sayısız yararları yanında bir takım zararlar da getirmektedir. Đste bu zararlardan biri de internet vasıtası ile islenen suçlardaki artıslardır. Genis kitlelere hitap eden internet bir çok suçun islenmesini kolaylastırmakta ve çoğaltmaktadır. Hakaret suçu da internet araçları ile kolayca islenebilen bir suç olup, failin tesbiti ve suçun ispatında ciddi zorluklar yasanabildiği için, sorusturma ve yargılamada sorunlarla karsılasılmaktadır. Bu çalısmada, hakaret suçunun internet yoluyla islenmesi hali incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Attacking someone's pride, honour and prestige by way of imputing a concrete action or fact which will have might hurt his/her pride, honour and prestige has been arranged as insult crime according to the 125th. article of the Turkish Penal Code. Nowadays, internet that occupies a very important place in 'human beings' daily life has been bringing not only countless benefits but some damages as well. One of these damages is the increase within the crimes comitted via internet. Internet which adresses to the huge groups has been making easy and increase lots of crimes to be committed. The insult crime itself is a crime which might be committed easily with the internet means. It is highly possible to come across some problems in investigation and judgment since serious difficulties might have appeared in defining the guilty and proving the crime. This study, investigates the form of the insult crime comitted via internet.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :