Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fransız turistlerin seyahat amaçlarının sosyal, demografik ve ekonomik faktörler açısından incelenmesi: antalya ili örneği

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalısma Ekonomisi Bölümü1, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Đsletmeciliği ve Otelcilik Bölümü2
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın temel amacı, Fransız turistlerin yasları, eğitim durumları ve yıllık gelir düzeyleri gibi özellikler açısından seyahat amaçlarının değisip değismediğini belirlemektir. Ayrıca yukarıda belirtilen amaç ısığında Antalya yöresini ziyaret eden Fransız turistlerin profilini ve seyahat davranısını belirlemek amaçlanmıstır. Anket formu aracılığıyla toplanan verilerin analizinde frekans dağılımları, ortalama değerler ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıstır. Arastırma sonucunda, Fransız turistlerin yasları, eğitim durumları ve yıllık gelir düzeyleri ile seyahat amaçları arasında anlamlı bir iliski bulunmustur. Antalya'ya gelen Fransız turistlerin profili ağırlıklı olarak eğitim düzeyi yüksek, orta-üst gelir grubunda olan, memur ya da isçi olarak çalısan, nispeten yas oranı yüksek olan, evli kadın ya da erkek olarak nitelendirilebilir. Antalya yöresini ziyaret eden Fransız turistlerin seyahat davranısı ise interneti tercih etmek, otelde konaklamayı seçmek, bir ya da iki hafta süreyle Antalya yöresinde kalmak, yörenin kültürünü kesfetmek ve yöre hakkında yeni bilgiler öğrenmek seklinde nitelendirilebilir.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to determine if travel purposes changes for different age groups, educational status and different annual income groups of the French tourists. Also, it was aimed to determine the profile and travel behavior of the French tourists in the light of the abovementioned purpose. The frequency distributions, mean value and Kruskal- Wallis H test was used to analyze the data collected through a questionnaire. The result of the study showed that, there is a significant relationship between ages, educational status, annual income of the French tourists and travel purposes. Profile of French tourists visited Antalya can be characterized as mainly high level of education, upper-middle income group, mainly civil servants or workers, relatively high age group, married male or female. The travel behavior of the French tourists at Antalya can be characterized as; internet user, prefers hotel accommodation, come to Antalya region for one or two weeks, explore local culture and learn new information about the region.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :