Yıl 2011, Cilt: 5 Sayı : 1 Sayfalar 764 - 769 2011-04-01
Scientific Research And Publication Ethics
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Saadet ATSÜ
15 261

The ethics of scientific research and publishing are based on certain norms. Integrity and ethics are essential in every stage of scientific research and publishing. In the last years, the number of scientific publications in Turkey has rapidly increased especially after the change that increased the number of scientific publications required for academic promotions. However, it is observed that the frequency of scientific misconducts has also increased. In this literature review, scientific misconducts and basic principles of the ethics of scientific research and publishing are examined and the issues of how they can be prevented and which legal procedures are applied for such scientific misconducts are discussed. Also, the types and reasons of scientific misconducts are explained and the importance of citation and how to cite well as scientific misconducts made with or without citing are discussed. Violations of ethical norms in the world and Turkey as well as the attitudes of scientific journal editor towards violations of ethical norms are examined. Legal approach to scientific misconducts and applied penalties in Turkey as well as disciplinary regulations of the Council of Higher Education are presented
Bilimsel araştırma ve yayın etiğinin temelleri, evrensel bazı kurallar üzerine kurulmuştur. Bilimsel araştırma ve yayının her aşamasında dürüstlük ve ahlak esastır. Akademik yükseltilme kriterlerinde yayın sayısının artırılması ile Türkiye de özellikle son yıllarda bilimsel yayın sayısında hızlı bir artış olmuştur. Bununla birlikte bilimsel yanıltma sıklığının arttığı da görülmektedir. Bu literatür derlemesinin amacı bilimsel araştırma ve yayın etiğinin temel ilkeleri ve bilimsel alanda görülen yanıltmaları inceleyerek, bunların önlenmesi ve yapılan bilimsel yanıltmalarda uygulanan hukuksal işlemler hakkında bilgi vermektir. Bu derlemede bilimsel yanıltmaların türleri ve nedenleri açıklanmıştır. Bilimsel yayınlarda kaynak gösterme, yani atıf yapmanın önemi ve nasıl yapılacağı, kaynak göstererek yada göstermeden yapılan bilimsel yanıltmalar irdelenmiştir. Türkiye ve Dünyada yapılan etik ihlaller ve etik ihlal durumlarında dergiler ve editörlerin tutumu incelenmiştir. Bilimsel yanıltmalarda Türkiye’ deki hukuksal yaklaşım, cezai uygulamalar ve yüksek öğretim kurumunun bu konudaki disiplin yönetmelikleri de bu literatür incelenmesinde değerlendirilmiştir

Anahtar Kelimeler

Uçak NÖ, Birinci HG. Bilimsel etik ve intihal. Türk Kütüphaneciliği. 22: 187-204, 2008.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2011
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2011


Makalenin Yazarları
Saadet ATSÜ