Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rehber öğretmenlerin (okul psikolojik danışmanlarının) rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bilgisayar ve interneti kullanma durumları.

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada rehber öğretmenlerin bilgisayar ve interneti rehberlik hizmetlerinde kullanımları incelenmiştir. Araştırma, Eskişehir il merkezinde görev yapan 75 rehber öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen bilgi formu, bilgisayar kullanım anketi ve rehberlik hizmetlerinde bilgisayar ve internet kullanımı anketi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin kıdemleri ve mezun oldukları lisans programına göre bilgisayar kullanımı konusunda kendine güven duygusu arasında bir farklılık bulunmamıştır. Rehber öğretmenler bilgisayar kullanımı konusunda kendine güven duygularının yüksek olduğunu belirtmiştir. Rehber öğretmenler ankete verdikleri yanıtlara göre bilgisayar ve interneti en az velilere yönelik PDR hizmetleri için kullanırken, en fazla öğrenciler ve yönetici/öğretmen grubu için kullanmaktadır.

Özet İngilizce :

The present study aims to determine computer and internet usage of school counselors for guidance and counseling services. The sample of the study consisted of 75 school counselors who were working in the centre of Eskisehir. The data were collected by computer usage self-confidence questionnaire and computer and internet usage for guidance and counseling services questionnaire developed by researchers. The findings revealed that there are no significant differences about computer usage self-confidence according to seniority and graduation program, and all participants indicated high self-confidence about computer usage. Also school counselors indicated more computer and internet usage for counseling services towards students and administrators/teachers than parents.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :