Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ögretmenlerin bilimsel arastırmalara ve arastırmacılara ilişkin düsünceleri

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi Egitim Fakültesi BÖTE Bölümü1, Ahi Evran Üniversitesi Egitim Fakültesi İlkögretim Bölümü Sınıf Ögretmenligi ABD2, Ahi Evran Üniversitesi Egitim Fakültesi Egitim Bilimleri B
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, ögretmenlerin bilimsel arastırmalara ve arastırmacılara iliskin düsüncelerini ortaya koymaktır. Arastırma, tarama modelinde yürütülen nitel bir çalısmadır. Çalısma grubunu Kırsehir l Merkezindeki ilkögretim okullarında görev yapan 112 ögretmen olusturmaktadır. Veriler arastırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmıs görüsme formu kullanılarak toplanmıstır. Toplanan veriler, doküman incelemesi yöntemi çerçevesinde incelenmis ve degerlendirilmistir. Ayrıca görüslerin frekansları hesaplanarak, ögretmen görüslerinin ögretim kademelerine, cinsiyete ve kıdeme göre farklılasıp farklılasmadıgı 2 yöntemiyle analiz edilmistir. Çalısma sonuçlarına göre; (i) ögretmenlerin önemli bir bölümü bilimsel arastırmanın gerçeklestirilme süreci hakkında kendilerini yeterli görürken (%33,8) kayda deger bir kısmı da görmemektedir (%34,8). (ii) Ögretmenlerin önemli bir bölümü bilimsel bir arastırmada verilerin toplanması sürecinde katılımcıların zorluk çıkarması, hedef kitleye ulasamama gibi sorunlar olduguna (%38,4), önemli bir bölümü ise veri toplama araçlarına verilen cevapların sübjektif, samimiyetsiz veya gayri ciddi olduguna inanmaktadır (%29,5). (iii) Ögretmenlerin önemli bir bölümü bilimsel arastırmalara olumlu yaklasmakta ve arastırmacılara yardımcı olmaya çalısmakta (%42), buna karsın yaklasık üçte birlik bölümü ise olumsuz yaklasmaktadır (%27,7). (iv) Ögretmenlerin önemli bir bölümü arastırmalara yardımcı olma konusunda isteksizliklerinin sebebinin arastırmacıların kendilerine olumsuz yaklasımından, veri toplama araçları uygulanırken izlenen yolun nazik olmamasından ve bu tür taleplerin bıkkınlık verecek sıklıkta olmasından kaynaklandıgını ifade etmektedirler.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to present the teachers' opinion regarding scientific researches and researches. Research is a quantitative study performed in scanning model. Population survey is 112 teachers working in elementary school in Kırsehir Province Center. Data are collected by using a half-formed interview form that is prepared by researchers. Obtained data are analyzed and evaluated by the researchers within the framework of document-analysis method. Moreover, by means of calculating frequencies of the opinions, whether teachers' opinions differentiate or not are analyzed by 2 method with regard to education levels, sex and seniority. According to the research results; (i) while a considerable part of the teachers sees themselves sufficient regarding the implementation period of the scientific research (%33,8), a significant part, however, does not see it that way (%34,8). (ii) A considerable part of the teachers believe that in a scientific research there are problems such as participants creating difficulties in data collection and difficulty in reaching target group during data collection (%38,4). The other considerable part of the teachers, on the other hand, believe that they have problems because the answers given to data collection tools, are subjective, insincere, unserious (%29,5). (iii) A great part of the teachers approaches scientific researches in a positive way and helps the researchers (%42), one third of them, however, approaches it negatively (%27,7). (iv) A significant part of the teachers explain their unwillingness to help the researchers as that the researchers approach them negatively, the method followed while data analysis tolls are applied, is not ethical and these demands are s weary often.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :