Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme eğitim ve gelecek .

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada küreselleşme olgusu ve boyutlarına değinildikten sonra Türkiye için gelecekteki eğitim yöneliminin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Eğitim bir gelecek tasarımı sonucu birey ve toplumu hedeflenen noktaya taşıma çalışmasıdır. Türkiye, birçok bakımdan yol ayrımında olan, geleceğini tartışan bir ülkedir. Türkiye hem bilişim devrimi ve küresel gelişmeler hem de dış siyasal ve kültürel faktörlerce etkilenen bir ülkedir. İçinde bulunulan yıllarda toplum geleceğini tartışmakta ve bunun yarattığı kararsızlık eğitim kurumunu ve felsefesini etkilemektedir. Çalışmada bilişim ve küreselleşmenin sonuçlarıyla eğitim ilişkileri ortaya konmuştur. Yeni bilim felsefesinin etkileri incelenmiş, küreselleşmeyle Türkiye’nin olanakları ve ülkeye yönelen riskler tartışılmıştır. Çalışmada, ülkede nasıl bir toplumsal tasarım yapılır ve yön verilirse verilsin, eğitimin bu ulusa ve bu kültüre göre yani “millî” olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This study first deals with the phenomenon and dimensions of globalization and dwells on some projections about the education trends in the future of Turkey. Education is an effort to convey the individual and the society to a targeted point planned as a result of future projection. Turkey is a country which is at the crossroads in many aspects and always discussing about its future. Nowadays the society is discussing its future and the resulting instability affects the institution and philosophy of education. This study puts forward the results of information and globalization and their relations with education. Also the effects of new science philosophy were examined and Turkey’s abilities and the risks exposed were discussed in terms of globalization. As a result it was concluded that the education must be according to the country and culture, i.e. it must be national, no matter what social designation is done and directed in a country.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :