Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin eğitim felsefesiyle ilgili görüşleri

Yazar kurumları :
Uşak Sivaslı İlçe Milli eğitim Müdürlüğü1, AKÜ Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
275
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim felsefesiyle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Uşak merkezinde bulunan İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerden seçilen 290 öğretmen çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğretmenlerin eğitim felsefesiyle ilgili görüşlerini ölçmek üzere geliştirilen ve güvenirliği 0,84 bulunan Likert tipi 40 maddelik bir ölçek kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerini test edebilmek için tek faktörlü ANOVA testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin temel eğitim felsefesiyle ilgili görüşleri desteklemişlerdir ve bazı değişkenler açısından da anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to reveal the opinions of primary school teachers related to the philosophy of education in the province center of Uşak. The sample of the study is 290 primary school teachers selected from seven different primary schools in the province center of Uşak. A likert-type scale was employed to measure the opinions of primary school teachers regarding the educational philosophy with 40 items and 0.84 Cronbach reliability coefficients. One-way ANOVA tests have been run to test the research hypotheses. In the end, primary school teachers strongly supported main educational philosophy approaches and also there were some significant differences found in some independent variables.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :