Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yeni öğretim programına ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
253
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin yeni din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri analiz edilmektedir. Afyonkarahisar il merkezinde görev yapan öğretmenlerden gönüllü olanlarla görüşme yapılmış ve görüşme formları araştırmacı tarafından tasnif edilerek yorumlanmıştır. Öğretmenlerin görüşlerine göre, yeni programın uygulanmasında eski programa göre öğrenci motivasyonlarının artması, öğrencilerin derse karşı tutumlarındaki pozitif artışın gözlenmesi dikkat çekmektedir. Ayrıca sosyo-ekonomik çevrenin derslerine etki ettiğini belirten öğretmenler, yeni programda en çok öğrencilerin, performans ödevlerini yaparken çoğunlukla ailelerinin desteğini almakta olmalarından yakınmaktadırlar.. 1982 ortaöğretim DKAB programlarını karşılaştırdığımızda, 2005 ortaöğretim DKAB programı daha ayrıntılı ve kapsamlı, daha düzenli, somuttan soyuta doğru giden, aşamalı, öğrenciyi daha aktif kılan bir yapıya sahiptir.

Özet İngilizce :

In this study, primary school teacher of religious culture and ethics in new religious culture and ethics related to science curriculum and teacher opinions are analyzed. Teachers working in the city center of Afyonkarahisar voluntarily made those calls and interview forms have been interpreted by the researcher can be classified. According to the opinions of teachers, implementation of new programs according to the old program to increase student motivation, students' attitudes towards the lesson observation draws attention to positive growth. In addition to socio-economic environment affect the course stating that most teachers in the new program forced the teachers think that the performance of duties, and to be receiving support their families are often.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :