Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler ders programındaki kazanımların taksonomik açıdan değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin dünyada yarattığı hızlı değişim ve dönüşüm, hayatın her alanında etkisini göstermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri bu süreçten payına düşeni almaktadır. Ülkemizde 2005 yılından itibaren ilköğretimde aşamalı olarak eski program anlayışı terk edilip "yapılandırmacı" sisteme uygun ders programları geliştirilmiştir. Sosyal Bilgiler ders programı da bu anlayış doğrultusunda yenilenmiştir. Bu araştırmada eski programda hedef, yeni programda ise kazanım olarak belirlenen 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin kazanımları doküman analizi yöntemi kullanılarak taksonomik açıdan değerlendirilmiştir. Çalışmada ilk olarak ilköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders programı incelenmiş, belirlenen sınıf düzeyindeki kazanımlar tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında Türkiye'de 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okutulması uygun görülen 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarından biri olan MEB yayınevine ait ders kitabı ile öğrenci çalışma kitabı incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara bakıldığında, 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarının taksonomi açısından yoğunluklu olarak bilişsel alanda yer alması ve diğer taksonomik alanlarla ilişkili kazanımların az sayıda olması eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Kazanımların genelde içerik ve etkinliklerle uyumlu olduğu görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular ve literatür yardımıyla bazı önerilerde bulunulmaktadır.

Özet İngilizce :

Rapid changes held as a result of scientific and technological developments affect our lives from all perspectives. Educational activities are also affected by this process. The previous primary school curriculum in Turkey has been gradually given up since 2005. "Constructivist" curricula have been developed. The Social Studies curriculum has been renewed in accordance with this conception as well. Therefore, all elements of the curriculum have been changed. Being defined as "objectives or goals" in the previous curriculum, the intended learning outcomes (ILOs) of the Social Studies curriculum for 7th graders have been taxonomically analyzed. Findings indicated the ILOs of the Social Studies curriculum for 7th graders intensively take place in cognitive taxonomy and the number of the ILOs related to other taxonomies is lacking. It was seen that ILOs are compatible with content and activities in general. Through the findings and the literature, some recommendations were made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :