Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi ve fen fakültesi biyoloji öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi KKEF1, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının belirli faktörlere göre belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları Envanteri” Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 321 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler, aritmetik ortalama, standart sapması ve t değerleri ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları arasında cinsiyet ve sınıf düzeyine göre motivasyon, ders öncesi ve sonrası hazırlık, çalışma yöntemleri ve toplam alt boyutlarında anlamlı bir farklılaşma belirlenmiştir. Fakülte düzeyinde ise ders öncesi ve sonrası hazırlık, zaman yönetimi becerileri ve toplamda anlamlı bir farklılaşma belirlenirken, diğer boyutlarda anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. Ayrıca öğretim şekline göre de öğrencilerinin görüşleri arasında tüm boyutlarda bir farklılık belirlenmemiştir. Bulgularımız ve literatür bilgilerinin ışığında, öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarıyla ilgili boyutlar ve alt boyutlar arasında da pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunması olasıdır.

Özet İngilizce :

This study was conducted to determine studying habits of students of Kazım Karabekir Education Faculty and Science Faculty Biology Departments, accordding to various factors. “Study habits and Attitudes Inventory” was applied to 321 students from Education Faculty, Department of Biology Teaching and Science Faculty Biology Departments. Obtained data were analyzed for arithmetic mean, standard deviation and t scores. A meaningful differentiation between motivation, pre-and post-lesson preparation, study methods and total sub-dimensions in clusters of sex and grade, was found. In faculty level, however, no difference was found except pre- and post-lesson preparation and time management abilities. Additionally, no differentiation in any dimensions between students of different education forms. In light of our findings and literature, positive directioned meaningful relations are probable, concerning dimensions and sub-dimensions of students’ study habits.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :