Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Egitim fakültelerinin sosyal sorumlulugu ve topluma hizmet uygulamaları dersi: nitel bir arastırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Egitim Fakültesi1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde hem bireylerin hem de örgütlerin sorumluluk sahibi olmalarına çok önem verilmektedir. Bu anlamda sosyal sorumluluklar son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan biridir. Bu çalısmanın amacı egitim fakültelerinin sosyal sorumlulukları kapsamında topluma hizmet uygulamaları (THU) dersinin degerlendirilmesidir. Bu amaçla ilk önce sosyal sorumluluk kavramı açıklanmıs ve egitim örgütleri açısından ele alınmıstır. Daha sonra egitim fakültelerinin sosyal sorumlulukları irdelenmis ve bu kapsamda THU Dersinde yapılabilecek çalısmalar degerlendirilmistir. Son olarak, ögretim elemanlarının ve ögretmen adaylarının THU Dersi ile ilgili görüsleri belirlenmeye çalısılmıstır. Veriler, yarı yapılandırılmıs görüsme formu ile toplanmıstır. Analizlerde betimsel analiz teknigi kullanılmıstır. Arastırmanın çalısma grubunda 20 ögretim elemanı ve 39 ögretmen adayı bulunmaktadır. Katılımcılar genel olarak THU Dersinin idealde çok yararlı bir ders oldugunu, ancak uygulama ve planlama ile ilgili sorunlar oldugunu belirtmistir. Katılımcılara göre, THU Dersinin daha etkili olabilmesi için, ögretmen adaylarının ilgilerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Özet İngilizce :

Today, responsible individuals and organizations are considered important. In this sense, social responsibilities have recently been one of the most highlighted topics. The purpose of the present study is to assess community service practices lessons at faculties of education, within the scope of their social responsibilities. To this end, first the term social responsibility is explained and handled in terms of educational organizations. Then, social responsibilities of faculties of education are discussed and possible studies in community service practices lessons are assessed in this context. Finally, determine the opinions of instructors, and prospective teachers about the Lessons of Community Service Practices. Data was collected by semi-structured interview form. Descriptive analysis technique is used for data analysis. The research group consists of 20 instructor, and 39 prospective teachers. Generally, the participants said that the Lessons of Community Service Practices very useful lesson in ideally; however there are problems with implementation and planning of lesson. According to participants, Lessons of Community Service Practices to be more effective, the teacher candidates' interests must be taken into consideration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :