Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar mühendisliği ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi son sınıf öğrencilerinin bilgisayar kavramına ilişkin geliştirdikleri mecazlar-1

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü1, Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Çağdaş eğitimin temel aracının bilgisayar olduğu göz önüne alındığında bireylerin bilgisayara yükledikleri algıların bilinmesi; eğitimi programlarını, öğretici uygulamalarını ve öğrencileri etkileyeceği kaçınılmazdır. Özellikle eğitim kurumlarında bilgisayar öğretimi yapan öğretmenler ile bilgisayarları gerek yazılımsal gerek donanımsal olarak geliştiren mühendislerin bilgisayar algılarının bilinmesi bu bireylerin eğitsel gereksinimlerinin belirlenmesinde önemlidir. Bu çalışma bu amaç doğrultusunda desenlenmiştir. Çalışmada, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin bilgisayar kavramına ilişkin geliştirdikleri mecazlar araştırılmıştır. Her iki bölümden toplam 67 öğrenciden anket yoluyla toplanan veriler çözümlendiğinde mühendislik öğrencilerinin geliştirdikleri mecazların bilgisayarın daha çok yapısal özeliklerini yansıttığı ve eğitimle ilgili mecazları (kitap, sözlük, öğretmen vb.) kullanmadıkları, BÖTE bölümündeki öğrencilerin ise bilgisayar mühendisliği öğrencilerinden daha farklı mecazlar geliştirdikleri ve çoğunlukla bilgisayarın işlevlerini yansıtan mecazları kullandıkları görülmüştür.

Özet İngilizce :

Regarding computers as the fundamental means of contemporary education, defining the perceptions of individuals about the computers will inevitably influence education in terms of curricula, teachers and learners. Especially, it is important to know the computer perceptions of both teachers making instruction on computers in schools and computer engineers developing computers in terms of software and hardware in defining the needs of them. This study was designed in accordance with this aim.In this study, computer metaphors developed by the last year students of Department of Computer Education and Instructional Technology, and Department of Computer Engineering in Anadolu University are investigated. When the data collected from 67 students of both groups via a questionnaire is analyzed, it is found that students of Department of Computer Engineering, unlike students of other group, have developed metaphors representing structural features of computers and additionally they have not developed any metaphors related to educational side of computers (book, dictionary, teacher etc.). On the other hand students of Department of Computer Education and Instructional Technology have developed various metaphors; especially they have developed metaphors representing functions of computers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :