Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Yıl 2013 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yükseköğretim kurumlarında erasmus programının değerlendirilmesi (giresun üniversitesi örneği)

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi1
Görüntülenme :
597
DOI :
Özet Türkçe :

Erasmus programının tarihsel seyri izlendiğinde en önemli aşamasının öğrenciler ve öğretim üyeleri arasındaki hareketlilik olduğu görülmektedir. Program Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmayı ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı Giresun Üniversitesi'nden Erasmus programı aracılığı ile öğrenim görmek üzere yurt dışına giden öğrencilerin programa ilişkin görüşlerini ve bu öğrencilerin, öğretim elemanlarına, üniversitenin yönetim kadrosuna ve Erasmus Koordinatörlük birimine ve yurt dışına gitmek isteyen diğer öğrencilere önerilerini belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada programdan yararlanan 24 öğrenci ile görüşülmüştür. Araştırma sonucunda Giresun Üniversitesi'nden Erasmus programı aracılığı ile öğrenim görmek üzere yurt dışına giden öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitelerin sundukları sağlık, beslenme, barınma, sosyal, kültürel, sportif, güvenlik ve temizlik hizmetleriyle ilgili olarak öğrencilerin en çok güvenlik ve temizlik hizmetlerinden, en az ise barınma hizmetlerinin sunum kalitesinden memnun kaldıkları ortaya konulmuştur. Programın kültür boyutuyla ilgili olarak ise öğrenciler, Erasmus programının farklı kültürlerle karşılaşma olanağı sağladığını bu nedenle Erasmus programının toplumlar arasında kültürel alışveriş sürecine olumlu katkı yaptığını vurgulamışlardır.

Özet İngilizce :

When the historical trend of Erasmus program viewed it is seen that the most important phase of the program is the mobility of students and faculty members. The aim of the program is develop the quality of higher education and strengthen European dimension. The aim of this research to study the opinions of Giresun University students who went abroad through the Erasmus program and determine these students' suggestions to faculty members, the university management team, the university Erasmus coordinator unit and other students who want to go abroad. This study was carried out by using the method of qualitative research. Data were collected by interview from 24 Giresun University students. According to research results, University of Giresun students who studied abroad through the Erasmus program satisfied security and cleaning services most, satisfied sheltering service least in all of the services (health, nutrition, sheltering, social-cultural and sports activities, security and cleaning) offered by the host university. According to the cultural dimension of the program, students stated that, Erasmus Program gives opportunity to encounter different cultures so that, Erasmus program emphasized a positive contribution in the process of cultural exchange between communities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :