Saint-Saens Op.168 Sol Major Fagot ve Piyano Sonatına Pozisyon Önerileri

Bu makale, Camille Saint-Saëns’in fagot literatüründeki en önemli eserlerden biri olan fagot sonatının üstesinden gelinmesi zor parmak pozisyonlarına alternatif çözüm önerilerini içerir. Ayrıca, sonatın bütün bölümlerinin form ve müzikal yapısı da genel olarak incelenmiştir. Fagot icracıları özellikle enstrümanın 3. oktavdaki pozisyon geçişlerinde zorlanırlar. Her zaman kullanılan ve bilinen temel pozisyonlar uygulandığında icracıların hata yapma riski yüksektir. Bu makalede gösterilen ve önerilen parmak pozisyonlarının risk yüzdesini önemli ölçüde azalttığı gözlemlenmiştir. Amaç, bu sonatı çalarken zorluklarla karşılaşan ve üstesinden gelmekte zorlanan öğrencilerimize ve meslektaşlarıma çeşitli alternatif pozisyonlar önermektir. Bu sayede de daha rahat ve korkmadan çalabilmelerine katkı sağlamaktır. Bu makalede Saint-Saëns op.168 Fagot ve Piyano sonatının önemi, neden yazıldığı, nerede yazıldığı ve kime ithaf edildiği belirtilmiştir. Riskli pozisyonları içeren notalar ve pozisyonların gösterildiği şekiller alt alta gösterilmiştir. Literatür taramasında konuyla ilgili kitaplar araştırılmış ve incelenmiştir. Önerilmiş olan parmak pozisyonları sadece Camille Saint-Saens’ın fagot sonatında değil, özellikle orkestra sololarında, hızlı geçişlerde ve diğer tüm teknik zorluğu olan parçalarda da kullanılabilir.

Position Recommendations for Saint-Saens’ Op.168 Sol Major Bassoon and Piano Sonata

This article includes an alternative solution to the difficult finger positions of the bassoon in op.168 Bassoon and Piano Sonata, one of Camille Saint-Saëns’ most important works for that instrument. In addition, the structure of the work will also be examined. Bassoon players have a high risk of making mistakes when they play using common finger positions, especially when difficult positions in the 3rd octave transition are played. The facilities in the positions shown in this article considerably reduce likelihood of error. The aim of this article is to present some alternative positions that may occur from above difficulties. This article tells the importance of op.168 Bassoon and Piano Sonata, why was it written in the last year of his life, where was it written, and to whom it was dedicated. In the literature review, books related to the subject were examined. Suggested finger positions can be applied not only in this sonata but also can be used in many other difficult pieces, especially in fast passages in orchestra solos.

Kaynakça

Frederiksen, R. (2017). Saint-Saens Bassoon Sonata. Retrieved from https://prezi.com/ldfisisyfmhx/saint-saens-bassoon-sonata/

Ratner, S. (2002). Camille Saint-Saens, a thematic catalogue of his complete works. New York, NY: Oxford University Press.

Rehm, G. (2018). Program notes Telemann, Mozart, Saint-Saëns. Retrieved from

https://www.academia.edu/1223023/Program_Notes_Telemann_Mozart_Saint-Saens

Swann, M. (2009). Camille Saint-Saëns music for wind ınstruments. Retrieved from https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.570964&catNum=570964&filetype=About%20this%20Recording&language=English

Willsher, K. (2013). Rite that caused riots: Celebrating 100 years of The Rite of Spring. Retrieved from https://www.theguardian.com/culture/2013/may/27/rite-of-spring-100-years-stravinsky