Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yükleme öncesi ihracat finansmanında doğrudan erişimin ihracat üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Pek çok ülke dışa açık strateji uygulaması öncesinde, ihracat ve döviz girişini artırmak için vergi indirimi ve parasal desteklere ağırlık vermiştir. Dışa açık ekonomi politikaları uygulamalarında ise, uluslararası piyasalarda maliyet ve fiyat rekabetini bozacak nitelikte olan desteklere izin verilmemektedir. Teni dönem teşvikleri ihraç ürünlerinin üretiminin ve verimliliğinin artırılması alanlarında yoğunlaşmaktadır. İhracatçının, aldığı ihracat siparişi ile ilgili malların üretimi ve tedarikinden başlayıp, sevkıyat bedellerinin ödenmesine kadar geçen süreçte duyduğu finansman ihtiyacının karşılanması, uluslararası alanda herkesçe benimsenmektedir. Günümüzde, yükleme öncesinde ve sonrasında gerekli olan kredilere özellikle küçük işletmelerin doğrudan ve kolayca ulaşabilmeleri önem arz etmektedir. Türkiye’de ise, yurt dışından sipariş alınan malların üretimi, tedariki, ambalajlanması ve ihracata hazırlık faaliyetleri için gerek duyulan finansman, Türk Eximbank’ın Türk Lirası ve döviz bazında kullandırdığı kısa vadeli ihracat kredileri ve ihracat reeskont kredileri ile karşılanmaktadır.

Özet İngilizce :

In order to boost their exports, countries use subsidies if they are at the beginning of the export oriented strategy, whereas if countries have already employed export-oriented strategy they will encourage boosting exports of goods through the increase the productivity by subsidies. In order to make available financial requirements for small and large business at the stage of production and marketing of exported goods, all countries should have necessary establishments and mechanisms. In Turkey, in order to provide financial requirements for the production of exports goods, packing and make ready for exporting, the financial requirement is met by Turkish Eximbank. Turkish Eximbank provides financial assistances thorough foreign currency credits and export rediscount credits etc.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :