Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yakınlaşma kriterleri bağlamında ab genişlemesi ve türkiye

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

1990’larda dünya yeniden şekillenirken AB, bir yandan Gündem 2000 ile genişleme projeksiyonunu oluşturmuş, öte yandan ekonomik bütünleşme kazanımlarının doğal sonucu olarak, ekonomik ve parasal birliğe ulaşmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, parasal birliğe katılmak için yerine getirilmesi gereken Maastricht/Yakınlaşma Kriterleri çerçevesinde, AB ülkelerinin bugün bulundukları durumu ortaya koymak ve aday ülkelerin yakınlaşma kriterlerine ne ölçüde yakın olduklarını tespit ederek, yeni üyeler ve diğer aday ülkelerle Türkiye arasında bir karşılaştırma yapmaktır. Bu karşılaştırma sonuçları, Türkiye’nin, daha iyi durumda olmadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

As the world was being reshaped during 1990’s, EU decided on enlargement projections with Agenda 2000 on one hand, and reached economic and monetary union, as a result of achievements in terms of economic integration, on the other hand. With this study, main purposes are to investigate current position of EU member states, see how close the candidates to the convergence criteria, and compare Turkiye with the new members and other candidates, in terms of Maastricht criteria, set for monetary unification. Comparison results indicate that Turkiye is not in a better position relatively, in respect to economic variables, like inflation, interest rates, etc.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :