Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik planlama süreci bileşenlerinin firma performansına etkileri

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi İşletme Bölümü1, Kocaeli Üniversitesi Köseköy Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, stratejik karar alma ve planlama süreci bileşenlerinin (tarama yoğunluğu, planlama esnekliği, katılımcılık, formalizasyon, hatalardan öğrenme), firmaların temel stratejik performans göstergeleri (pazar performansı, kalite performansı, verimlilik performansı ve yenilik performansı) üzerindeki etkilerini ampirik bir çalışmayla ortaya koymaktır. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren bir model geliştirilmiş ve bu ilişkileri test etmek için Kocaeli genelinde faaliyet gösteren 1200 imalatçı firmadan 600’ü örneklem olarak tesadüfî şekilde seçilmiş ve bunlardan 400 firmanın yöneticileri ile yüz yüze görüşme tekniğiyle anket uygulaması yapılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgular genel olarak şunu göstermiştir ki, hemen hemen tüm planlama faaliyeti bileşenleri ile performans göstergeleri arasında bire bir olumlu ilişki mevcuttur; ancak her bir performans göstergesinin planlama ile ilgili kendine has öncülleri olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre, kalite performansının artırılması için stratejik planlamanın özellikle tarama yoğunluğu, planlama esnekliği ve katılımcılık cephelerine önem verilmesi gerekmektedir. Yenilik performansının artması için ön plana çıkan faktörler ise formalizasyon ve hatalardan öğrenmedir. Verimlilik performansının ise tek bir öncülü tespit edilmiş olup, o da formalizasyondur. Anahtar Sözcükler: Stratejik planlama, firma

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :