Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal paylaşım sitelerinde üye bağlılığı üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, sosyal paylaşım sitelerinde üye bağlılığı yaratmada etkili olabi-lecek faktörlerin ve bu faktörlerin üye bağlılığı yaratmadaki etki derecesinin belir-lenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, pazarlama aracı olarak sosyal paylaşım sitele-rinin önemi üzerinde durulmuştur. Araştırma, sosyal paylaşım sitelerine üye 548 ce-vaplayıcı ile yüz yüze anket yöntemi kullanılarak yapılmış ve veriler elde edilmiştir. Sosyal paylaşım sitelerinin üyeleri arasında bağlılık yaratmada etkili olan çeşitli fak-törlerin etki derecesi çoklu regresyon modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Araştır-madan çıkan sonuçlara göre; hizmet çeşitliliği ve kalitesi, siteye güven, üye duyarlı-lığı ve sitenin üye profili faktörlerinin, üye bağlılığı üzerinde etkili oldukları ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, bu araştırma, sosyal paylaşım sitelerinin üye bağlılığı yarat-mada başarılı ve etkili olabilmesi için öncelikle bu faktörler üzerinde durmalarının gerekliliğini ortaya çıkartmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :