Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Service quality in airline businesses: a research on thy

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Business Administration Department,Yıldız Technical University1, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Kocaeli University2
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

Recently, businesses have been competing each other with their high-tech investments and their technology. Especially, ın a service sector like airline services,
ıt is so important to have a good equipment and great technology. According to this,
the purpose of this research is to determine whether there is a significant difference
between the consumers’ service quality expectations and service quality perceptions .
To achieve this purpose, the scale which was suggested by Parasuraman et.al(1988),
was formed as 5 dimensions and 22 statements(Servqual), has been adapted for
airline travel sector. This questionnaire was implemented to the passengers at İstanbul Atatürk Airport with a “face to face” method. Then collected data was analysed in SPSS 16 program.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Günümüzdeki işletmeler, sahip oldukları yüksek teknolojik yatırımları ile rekabet etmektedirler. Özellikle havayolu hizmetleri gibi hizmet sektörlerinde güçlü bir teknolojiye ve iyi donanımlara sahip olmak çok önemlidir. Buna dayanarak; bu çalışma ile tüketicilerin havayolu hizmetlerinden beklentileri ile algıladıkları hava yolu hizmetleri arasında bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Parasuraman vd.(1988) tarafından geliştirilen , 5 boyut ve 22 ifadeden oluşan Servqual ölçeği havayolu hizmetlerine uyarlanmıştır. Oluşturulan anket formu İstanbul Atatürk Havalimanında, yolculara “yüz yüze” anket yoluyla uygulanmıştır. Toplanan anketler ise daha sonra SPSS 16 programında analiz edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :