Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık işletmelerinde etkinlik analizi: kocaeli örneği

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Umuttepe/Kocael1, Yalova Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan yaşam kalitesi, işgücünün nitelik ve verimi bakımından doğrudan ve dolaylı
önem arz eden sağlık hizmeti, kamusal ve/veya özel kurumlar biçiminde örgütlenen
hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, rehabilitasyon merkezleri gibi farklı birimler tarafından yürütülmekte ve bütün vatandaşları yakından ilgilendirmektedir.
Kaynakların etkin kullanımı, sağlık hizmetini sunan hastaneler için de önem arz
etmektedir. Kocaeli’ndeki devlet hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastanesinden oluşan toplam 18 hastanenin göreceli etkinliklerini, veri zarflama
analiziyle saptamayı amaçlayan bu çalışmada, sağlık sektörünün yapısı, sağlık
hizmetlerinin örgütlenmesi ve sağlık harcamalarını kapsayan genel çerçeveyi,
etkinlik ve veri zarflama analizine ilişkin metodolojik saptamalar izleyecek, nihayet
Kocaeli’deki sağlık kurumlarının hastane bazında etkinlik analizi bulguları
kullanılarak tam etkin çıkan ve referans alınan hastaneler belirlenecek ve diğerlerinin etkinsizlik nedenleri hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Health care which effects human life directly and indirectly, as well as the quality
and productivity of workforce is undertaken by various public and private institutions organized as hospitals, community centers, and rehabilitation units. Efficient use of resources is of prime importance for hospitals providing health care. In this study, aiming to determine relative efficiencies of 18 public, private, and university hospitals in Kocaeli, using data envelopment analysis, a general introduction on the structure and organization of health services, and health expenditures is fallowed by methodology issues on efficiency and data envelopment analysis. Making use of findings of efficiency analysis for Kocaeli hospitals, perfectly efficient and reference hospitals will be determined, and evaluations on the reasons of inefficiencies of others will be done.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :