Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
420
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine olan etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda A kamu kurumunda çalışanlara yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada psikolojik güçlendirme; anlam, uyum, özerklik, etki, sosyo-politik destek, stratejik
bilgiye/kaynaklara erişim ve birim kültürü boyutları ele alınırken örgütsel vatandaşlık davranışı, diğergamlık, vicdanlılık, sivil erdem, centilmenlik ve nezaket boyutları ile incelenmiştir. Araştırmada, diğergamlık ve vicdanlılık ile anlam, uyum, özerklik, etki, sosyo-politik destek, stratejik bilgiye/kaynaklara erişim ve birim kültürü boyutları arasında orda düzeyde pozitif bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca centilmenlik ve nezaket ile anlam ve uyum arasında da orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Özetle, psikolojik güçlendirmenin örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu etkilediği görülmüştür.

Özet İngilizce :

The main aim of this study is to show the effects of psychological empowerment on
organizational citizenship behaviors. For this purpose, we have conducted a field
study on the employees of “A” called a public organization. In this study, we have
examined psychological empowerment with dimensions consisting of meaning,
compliance, autonomy, impact, and socio-political support, access to strategic
information/resources, and agency culture; and also organizational citizenship
behaviors with those consisting of altruism, courtesy, conscientiousness, civic virtue, and sportsmanship. We have found that the relationships between dimensions of altruism and conscientiousness and those of meaning, compliance, autonomy, impact, and socio-political support, accessing to strategic information/resources, and agency culture are neither stronger nor weaker (median) and positive; additionally, we have suggested that the relationships between dimensions of sportsmanship and courtesy and those of meaning and compliance are also median and positive. Briefly, we have determined that psychological empowerment has positive effects on organizational citizenship behaviors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :