Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenen kamu örgütlerine doğru

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Yönetim yazınına baktığımızda başarılı olarak görülen örgütlerin çevresindeki değişimlere ayak uydurabilen örgütler olduğu görülmektedir. Peter Senge bu tür örgütleri ‘öğrenen örgüt’ olarak ifade etmiş ve öğrenen örgütlerin neden başarılı olduklarını açıklamaya çalışmıştır. Bu çalışma ‘öğrenen örgüt’ düşüncesinin kamu örgütlerine uyarlanmasıyla ilgilidir. Kamu örgütlerinin birer öğrenen örgüt olabilmelerinin ön şartı politikacıların, kamu görevlilerinin ve de halkın (seçmenler ve vergi mükellefleri olarak) tutumlarına bağlı olacaktır. Kamu sektöründeki bu dönüşüm sürecinin önündeki engeller ve başarısızlıklar, bu sürecin hızını ve yönünü belirleyecektir. Bununla birlikte, politikacılar ve yöneticiler için asıl meydan okuma, Drucker’ın sözünü ettiği üçüncü dönüşüm sürecinde ayakta kalabilmeleri olacaktır.

Özet İngilizce :

When we look at the management literature, the organisations that considered as ‘successful’ are the ones that adapt themselves to the changes within the environment. Peter Senge, called this kind of organisations as ‘learning organisations’ and tried to explain the reasons why the learning organisations succeed while others fail. This study is an attempt to implement the idea of ‘learning organisation’ concept within the public organisations. The success within the transformation process -of the public organisations into learning organisations- will heavily depend on the attitudes of the politicians, public personnel and the public (voters and tax-payers). The barriers and the failures in such a transformation process will determine the speed and the direction of the change. However, the real task for the politicians and managers, as Drucker pointed out, will be the survival challenge within the third transformation process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :